Norrtullskolan

Norrtullsskolan exteriör sommar

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Norrtullsgatan 13
Storlek: Cirka 700 elever
Typ: Grundskola F-9, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 100 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Den äldre delen av skolan byggdes på 40-talet och den nya 1972. Höstterminen 2008 hölls en nyinvigning efter omfattande renoveringar av båda byggnaderna. Skolan har ljusa och trivsamma lokaler.

Norrtullskolan ligger i centrala Söderhamn och är en komplett grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem. Till Norrtullskolan hör också Faxeskolan där vi inrymmer årskurs 5–6. På Norrtullskolan och Faxeskolan finns cirka 700 elever och cirka 100 medarbetare. Norrtullskolan har ett välutrustat bibliotek, en elevcafeteria där elever och personal fikar tillsammans och en stor och fin matsal. 

Skolan genomsyras av ett arbetssätt där vi jobbar ämnesövergripande och där det finns olika sätt att gestalta kunskap. Skolan ligger i ett mångkulturellt område och många av skolans elever har sitt ursprung i något annat land.

På skolgården finns bland annat en fotbollsplan, lekplats med gungor och lekstugor. Elevrådet på skolan har arbetat för att göra skolgården bättre, resultatet av arbetet blev två utlåningsbodar som alla klasser i årskurs 1–6 har fått önska vad de vill ha i boden. Alla kan låna leksaker som till exempel bollar, badminton, kendamas, pingis och käpphästar.

Norrtullskolan bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Vi vill att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Norrtullskolans fritidshem är organiserat i fyra avdelningar med sammanlagt cirka 230 barn och cirka 20 medarbetare.

På skolgården finns det tillgång till en liten fotbollsplan, gungor, lekställning och lekstugor.

Nöjda barn och föräldrar

Fritidshemmet är aktivt och både elever och föräldrar är nöjda. Vi arbetar aktivt med att stärka fritidshemmets roll i skolan - där fritidshemmet både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna.

Inflytande

Eleverna har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan men det kan också vara styrda aktiviteter. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt!

Utemiljö

För närvarande pågår ett arbete med att utveckla skolgården. Elevrådet har framfört sina synpunkter och önskningar till barn och utbildningsnämnden om att uttöka storleken på skolgården och göra den mer inbjudande med bland annat grönområden. Vi även köpt in flera nya uteleksaker som ska organiseras genom ett lånesystem.


Elevråd

På Norrtullskolan har vi tre elevråd. Ett för förskoleklass till årskurs 3, ett för årskurs 4–6 och ett för årskurs 7–9.

För förskoleklass till årskurs 6 hålls 3–4 elevråd per termin. Mötet leds av elevrådsordförande/vice ordförande för även anteckningar för mötet. En elev per klass deltar samt rektor. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljön och plan mot kränkande behandling.

För årskurs 7–9 hålls ett elevråd per månad. Mötet leds av elevrådsordförande/vice, elevrådet har även en sekreterare som för anteckningar för mötet. Protokollen sätts upp på en anslagstavla i skolans cafeteria samt mejlas ut till all personal.

Elevrådsordförande och vice ordförande deltar i kommunens centrala elevråd tillsammans med övriga högstaideskolor i kommunen. Centrala elevrådet leds av barn- och utbildnignsnämndens ordförande utöver denne så deltar vice ordförande och förvaltningschefen. Centrala elevrådet träffas var sjätte vecka under terminerna.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Föräldrarådet hålls 1–2 gånger per termin och består av föräldrarepresentanter från klasser, rektorer och personalrepresentanter. Föräldrarepresentanterna i föräldrarådet ska lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. Föräldrarådets främsta uppgifter är att diskutera frågor som rör skolans utveckling. Det kan även röra frågor gällande arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandlingsplan, läroplanen, lokala verksamhets planen, innehåll på föräldramöten etc.

Föräldramöten

På Norrtullskolan hålls föräldramöten en till två gånger per termin. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Homiesverksamhet

Skolans homiesverksamhet består av en grupp elever från årskurs 8 och 9. De jobbar med att stärka sammanhållningen, trivseln och tryggheten på skolan genom olika aktiviteter.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2019

Kontakt Norrtullskolan

Årskurs 1 : 072-505 48 76
Årskurs 2 : 072-505 48 34
Årskurs 3: 072-709 79 55
Årskurs 4: 070-505 41 93
Årskurs 5-6: 070-386 45 22
Årskurs 7-9A: 072-505 41 45
Årskurs 7-9B: 072-501 87 44
Årskurs 7-9C: 072-238 84 33
Årskurs 7-9D: 072-505 46 79

Förberedelsegrupp årskurs 1-3: 072-505 48 39
Förberedelsegrupp årskurs 4-6: 070-386 45 22
Skolsköterska årskurs F-3: 0270-750 84
Skolsköterska årskurs 4-6: 0270-751 56
Skolsköterska årskurs 7-9: 0270-757 61
Skolkurator: 0270-757 60, 070-190 63 11
Studie- och yrkesvägledare: 0270-757 83, 072-236 43 41

Rektor Norrtullskolan F-6 Gunilla Nauwerck: 070-172 48 99

Rektor Norrtullskolan 7-9 Åsa Jääger: 072-450 34 60

Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98
Verksamhetschef elevhälsa: 0270-75962
Verksamhetschef studie-och yrkesvägledning: 0270-75962

Besöksadress
Norrtullskolan
Norrtullsgatan 13
826 31 Söderhamn

Postadress
Norrtullskolan
826 80 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn