Rosenvallskolan

Rosenvallskolan under en molnbeklädd himmel.

Välkommen till Rosenvallskolan i Söderala, cirka 7 kilometer från centrala Söderhamn.

Ort/kommundel: Söderala
Besöksadress: Bersvägen 24, Söderala
Storlek: Ungefär 155 elever.
Typ: Grundskola F-5 (här finns även Rosenvall fritidshem)
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 20 stycken medarbetare.

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, 0270–750 00

Här går 155 elever och det bedrivs verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 5 samt fritids.

På skolan arbetar ca 20 medarbetare som är organiserade i olika arbetslag. Skolan arbetar med metoder som främjar kunskapsinhämtning, likvärdighet, flexibelt lärande och ett språkutvecklande arbetssätt.

Rosenvallskolan arbetar aktivt med värdegrundsarbete. Det är viktigt att eleverna känner trygghet och har inflytande samt att alla ska nå kunskapskraven. Varje läsår inleds med ett välkomstsamtal mellan elev och ansvarig pedagog, två värdegrundsveckor med värderingsövningar samt en kick-off. Som en del av kvalitetssäkringen arbetar skolan kontinuerligt med sociogram, trivselenkäter och trygghetsvandringar.

Rosenvalls fritidshem har flera avdelningar, ett 90-tal inskrivna elever och cirka 10 medarbetare.

Eleverna är i åldrarna 6–10 år. Vi håller till i två klassrum och på eftermiddagarna nyttjas också dramasal, idrottshall, verkstad och kök. Utemiljön är inbjudande och det finns tillgång till grusplan, gungor, lekställning och ett litet skogsområde.

Några dagar i veckan har vi fritidsval direkt efter skolans slut, då får eleverna välja mellan aktiviteter. Det kan vara killerboll i idrottshallen, skapande i verkstaden, konstruktion inne i något klassrum eller aktivitetslådorna i ett annat klassrum. När det inte är fritidsval så leker eleverna fritt ute fram till mellanmålet.

Nöjda barn och föräldrar

Fritidshemmet är aktivt och både elever och föräldrar är nöjda. Våra mål som vi arbetar mot är att både elever och föräldrar känner trygghet och har förtroende för vårt fritidshem. Alla elever lär sig att vara en god kamrat och att ta hänsyn till sina medmänniskor. Alla elever får känna ansvar och delaktighet i verksamheten.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Rådet består av föräldrarepresentanter från varje klass, en personalrepresentant från vardera arbetslag och rektorn

Föräldramöte

Alla klasser genomför föräldramöten på höstterminen. För blivande förskoleklass hålls ett möte under våren.

Matråd

Matrådet träffas två gånger per läsår och det består av klassrepresentanter, kostpersonalen och rektorn.

Elevråd

På Rosenvallskolan har vi elevråd två gånger per termin. Alla klasser har en klassrådsrepresentant och det är rektorn som håller i mötet

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2019

Kontakta Rosenvallskolan

Rektor 076-142 0239
Arbetslag förskoleklass och årskurs 1 0270-707 26
Arbetslag årskurs 2-5 0270-707 23
Fritidshemmet 0270-707 26
Skolsköterska 0270-42 42 43
Skolkurator 072-242 37 11
Verksamhetschef grundskola 0270-752 98
Verksamhetschef elevhälsa 0270-759 62
Verksamhetschef studie- och yrkesvägledning 0270-759 62
Studie- och yrkesvägledare 073-048 11 31

Besöksadress
Rosenvallsskolan
Bersvägen 24
826 61 Söderala

Postadress
Rosenvallsskolan
826 80 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn