Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Stenbergaskolan

Genrebild för skola, en bokstapel med ett rött äpple.

Stenbergaskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid älven Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns Ljusne förskola, grundsärskolan och grundskolan med förskoleklass till årskurs 9. Här delar folkbiblioteket och skolbiblioteket lokaler.

Ort/kommundel: Ljusne
Besöksadress: Hagavägen 3
Storlek: Cirka 300 elever
Typ: Grundskola F-9, Särskola, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 75 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

De två skolbyggnaderna är från 50-talet och 70-talet och har under åren byggts om vid flera tillfällen för att anpassas till verksamheten. Det senaste året har all belysning bytts ut och flera ljuddämpande åtgärder har genomförts.

Grundskolan har cirka 280 elever fördelade på 15 klasser och cirka 45 medarbetare. Grundsärskolan har cirka 35 elever fördelade på 6 basgrupper och cirka 30 medarbetare.

Skolmatsalen är gemensam, liksom idrottshallen, trä- och textilsalen, hemkunskapsalen samt bild och musiksalarna. Vi delar också utemiljön, vilken består av både grusplan, asfaltsområde med basketkorgar, ett skogsområde samt en mindre backe som vintertid används för pulk- och madrassåkning. Det finns också en klätterställning, rutschkana samt gungställningar.

Ett inkluderingsprojekt mellan de båda skolformerna finns som en naturlig del i skolans arbete. Vi har till exempel gemensamma friluftsdagar, fadderdagar, elevens val-dagar, musikkonserter, julpyssel, skolavslutningar.

De senaste åren har Stenbergaskolan arbetat kring 4M som för oss står för; må bra, motivation, medarbetare, måluppfyllelse. Som en del i det arbetet har elevrådet gjort ett extra arbete kring elevinflytande. Grundskolan och grundsärskolan har satsat extra på att lyfta värdegrundsarbetet på skolan genom att förstärka mentorstid och systematiskt arbeta med värdegrundsbegrepp och vad de står för.

Stenbergaskolans fritidshem består av fyra grupper, med totalt cirka 65 elever och 6 medarbetare. Grundsärskolans fritidshem består av fyra grupper med totalt cirka 20 elever och cirka 15 medarbetare.

Utemiljön är inbjudande och det finns tillgång till grusplan, gungor, lekställning och ett litet skogsområde.

Nöjda barn och föräldrar

Fritidshemmet är aktivt och både elever och föräldrar är nöjda. Vi arbetar aktivt med att stärka fritidshemmets roll i skolan - där fritidshemmet både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna.

Inflytande

Eleverna har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan men det kan också vara styrda aktiviteter. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt!

Utemiljö

För närvarande pågår ett arbete med att utveckla utemiljön och aktiviteterna. Vi har bland annat köpt in en bod som ska fyllas med nya leksaker.

Elevråd

På Stenbergaskolan finns två elevråd, Årskurs F-6 samt årskurs 7-9. Elevråd har man en gång per månad. Mötena leds av rektor och en elev per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass på avsatt tid. Skolan har en gemensam dagordning för klassråd som varje klass följer. På klassrådet kan vi diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Stenbergaskolan har 2-3 föräldraråd per termin. Till föräldrådet är alla vårdnadshavare välkomna men vissa klasser har utsett föräldrarådsrepresentanter.

Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det. Inbjudan och minnes-anteckningar kommuniceras via respektive klass veckobrev och skolans hemsida.

Föräldramöten

På Stenbergaskolan hålls föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att få diskutera angelägna samarbetsfrågor för skola och hem samt att ge övergripande information

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019

Kontakt Stenbergaskolan

Telefon Stenbergaskolan

Expedition: 0270- 755 23

Skolsköterska, finns på skolan måndag-torsdag: 0270-755 30, 070-210 12 11

Kurator, finns på skolan måndag-tisdag och torsdag-fredag: 070-191 95 71

Studie- och yrkesvägledare: 070-190 25 98

Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Grundskolan
Fritidshem och förskoleklass: 072-519 59 30

Åk 1-6: 072-236 11 21

Åk 7-9: 072-232 97 67

Rektor Jenny Karlsson: 0270-755 51, 073-082 04 58, E-post Jenny

Grundsärskolan
Fritidshem: 0270-750 22

Basgrupp 1:1: 072-217 35 53

Basgrupp 1:2: 072-217 35 53

Basgrupp 2: 072-512 19 91

Basgrupp 3: 072-532 02 80

Basgrupp 4: 072-523 13 03

Basgrupp 5: 076-822 64 92

Basgrupp 6: 070-243 90 14

Rektor Susanna Edling Juntto: 0270-759 60, 070-262 80 37, E-post Susanna

Postadress
Stenbergaskolan

Hagavägen 3
826 75 Ljusne

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn