Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Vågbroskolan

Vågbroskolan i vårvinterskrud.

Välkommen till Vågbroskolan i Söderhamns kommun. Skolan ligger cirka fyra kilometer från Söderhamns centrum med närhet till skog och natur. Skolan är en komplett grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem.

Ort/kommundel: Vågbro
Besöksadress: Bäckvägen 1, Norrala
Storlek: Cirka 380 elever.
Typ: Grundskola F-9, Fritidshem
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Vågbroskolan är uppdelad i två enheter med en rektor till vardera enhet. Vågbroskolan A består av förskoleklass till årskurs 3, Vågbroskolan B består av årskurs 4-9. På skolan finns cirka 380 elever och 50 medarbetare. Den pedagogiska personalen består av rektor, förskollärare, klasslärare, speciallärare, specialpedagog, fritidspedagoger, fritidsledare, idrottslärare och pedagogiska resurspersoner.

Vågbroskolan bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. De viktiga ingredienserna i det är trygghet, inflytande och att alla ska nå kunskapskraven och må bra. Värdegrundsarbetet genomsyrar även vårt fritidshem. Målet är att fritidshemmet ska vara ett komplement till utbildningen i skolan.

Vågbroskolans fritidshem är ett fritids med en stor avdelning med cirka hundra barn och åtta medarbetare.

Inflytande

På Vågbro fritids arbetar vi flitigt med utomhuspedagogik, samhörighet och inkludering. Det gångna året har vi arbetat mycket med att utveckla skolgården. Vi samarbetar även med skolan för att uppnå en lugn rastmiljö. Detta genom rastaktiviteter och en leksaksbod med ett utlåningssystem för barnen. Vi utnyttjar vår närmiljö med skog, vatten och lekparker i verksamheten.

Hög kvalitet

Ett av våra mål är att vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitet på verksamheten på eftermiddagarna.

Föräldraråd

Föräldrarådet som består av rektor och representanter från er föräldrar, träffas cirka två gånger per termin. På föräldrarådets möten har du som förälder möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering och genomförande.

Föräldramöte

Till föräldramötet är alla föräldrar inbjudna för att kunna ge synpunkter och påverka verksamheten. På föräldramötet är det föräldrar och lärarna som samverkar för att tillsammans utveckla skolans verksamhet.

Klassråd

På klassrådet är det läraren och eleverna som samverkar för att utveckla skolan. Klassrådens synpunkter tas med till elevrådet för vidare diskussion.

Elevråd

Elevrådet består av representanter från varje klass och rektor. Här tar eleverna upp frågor som kommit från klassråden.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019

Kontakt Vågbroskolan

Telefonnummer

Arbetslag årskurs 1-3: 073-070 64 83

Arbetslag årskurs 4-6: 073-070 65 24

Arbetslag årskurs 7-9: 073-070 56 28

Förskoleklass: 070-577 42 12

Fritidshemmet: 070-577 42 12

Skolsköterska: 0270- 750 94

Skolkurator: 072-247 00 36

Studie- och yrkesvägledare: 073-048 11 31

Cafeteria: 072-564 22 53

Rektor Cecilia Lindström (förskoleklass till årskurs 3): 073-061 43 16, cicci.lindstrom@soderhamn.se

Rektor Therese Hult (årskurs 4 till 9): 070-212 77 28, therese.hult@soderhamn.se

Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98

Verksamhetschef elevhälsa: 0270-759 62

Verksamhetschef studie- och yrkesvägledning: 0270-759 62

Postadress
Vågbroskolan
826 80 Söderhamn

Fakturaadress
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 Söderhamn
Referenskod (obligatoriskt)

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn