Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

Verksamhetsförlagd utbildning eller VFU, är en viktig del i lärarprogrammet, där praktik och teori knyts samman. Söderhamns kommun har för närvarande avtal med Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna, men kan i mån av plats även ta emot dig som studerar på andra högskolor eller universitet.

Är du intresserad av VFU i Söderhamns kommun?

Det är viktigt för oss att blivande medarbetare får en bra, lärorik och givande utbildning om det yrke och verksamhet de ska arbeta i efter de avslutat sina studier. Dessutom medverkar de studerande till kommunens skolutveckling genom att de bidrar med nya idéer och tankar till de arbetsplatser där de har sin VFU-utbildning.

Vår ambition är att den verksamhetsförlagda utbildningen ska ses som ett föredöme för lärarstudenterna vad gäller till exempel ledarskap, samarbete, inflytande, ansvar och stimulerade lärande- och utvecklande miljöer. Du som lärarstudent ska få en helhet för att utveckla kunskaper som avser hela lärarrollen – VFU i Söderhamn bidrar till att teori och praktik sammanlänkas.

Praktisk information

  • Har du behov av VFU-placering? Kontakta VFU-enheten på ditt lärosäte i första hand. De i sin tur kontaktar de lokala samordnarna i Söderhamn, som letar en plats på kommunens partnerskolor och förskolor.
  • Du måste ordna ett registerutdrag ur brottsregistret hos Polismyndigheten innan du börjar. Utdraget ska lämnas i oöppnat kuvert till rektor eller förskolechef, som avgör om den studerande kan tas emot. Lämnas inget utdrag kan VFU inte erbjudas.
  • Du kommer att omfattas av sekretesslagen och är likställd med övrig personal när det gäller sekretess. Rektor eller förskolechef ansvarar för att den studerande informeras om våra sekretessregler och skriver under sekretessinformationen.
  • När du blivit tilldelad en plats och en lokal lärarutbildare, är det viktigt att du tar kontakt i mycket god tid innan VFU-perioden börjar.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2019
Utbildning och barnomsorg

Praktik/prao & VFU

Erik Björk
Verksamhetschef
E-post
Tel: 0270–759 62

Ann Charlotte Lindberg
Praktiksamordnare
E-post
Tel: 0270–753 91

Studie- och yrkesvägledare

Stenbergaskolan
Linn Andersson
E-post
Tel: 070–190 25 98

Bergvikskolan
Monica Lindberg
E-post
Tel: 073–048 11 31

Norrtullskolan
Anita Boström
E-post
Tel: 072–236 43 41

Vågbroskolan
Ulrika Ring
E-post
Tel: 073-074 36 84


Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn