Inackordering – vid studier på annan ort

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på annan ort än din hemort ska du söka inackorderingstillägg för boende och resor hos din hemkommun. Inackorderingstillägg är en del av studiehjälpen för studier på gymnasial nivå.

Som elev i gymnasieskolan kan du få inackorderingstillägg t o m vårterminen det år du fyller 20 år.

En ansökan måste göras för varje läsår och skall lämnas in senast 30 juni det år läsåret slutar.

Ifylld ansökan skickas till:

Hälsinglands utbildningsförbund
Staffangymnasiet
826 80 Söderhamn

Om du studerar på en fristående gymnasieskola skall du söka inackorderingstillägg från Centrala Studiestödsnämnden – CSN. Du kan inte samtidigt uppbära inackorderingstillägg från CSN och från hemortskommunen.

Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att:

  • Du studerar på heltid och förstahandsmottagen
  • Du ej har ansökt om dagliga resor (du kan inte ha inackorderingstillägg och gymnasiekort samtidigt)
  • Du på grund av lång skoldag behöver inackordera dig. Lång skoldag betyder minst 11 timmar inklusive restid mellan folkbokföringsadressen och skolan. Det förutsätter att du reser med allmänna kommunikationer eller att du går där dessa saknas.
  • Du är elev vid idrottsgymnasium eller annan utbildning med hela landet som elevområde
  • Du är folkbokförd hos dina föräldrar/förälder
  • Hyresavtal eller intyg om att hyra sker sänds tillsammans med ansökan om inackorderingstillägg. Detta skall göras inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägg kan även beviljas under förutsättning att:

  • Dina föräldrar flyttar till Söderhamn och du bor kvar på annan ort för att kunna fullfölja påbörjad utbildning

Utbetalning

Inackorderingstillägget, betalas ut månadsvis den sista vardagen i månaden under perioden september t o m maj.

Inackorderingstillägget betalas ut till myndig elev eller till vårdnadshavare om du är omyndig.

Pengarna sätts med automatik in på samma konto som CSN betalar studiebidraget till.

Om utbetalning skall ske till annat konto (som vårdnadshavaren tecknar) skall detta anges på ansökan.

Uppgifter om vårdnadshavare hämtas från CSN:s studiebidragsregister.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Prao i grundskolan, åk 8 och 9

Praktikant och snickare ska använda såg och har hörselskydd på sig.

Våga ta ett kliv från skolan och rätt in i arbetslivet – under en vecka eller två! Prao i årskurs 8 och 9, handlar om att förbereda dig som elev för det arbetsliv som väntar och att upptäcka de möjligheter du har i ett framtida arbetsliv.

Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge dig som elev en första insyn till arbets- och näringslivet. Via praktik har du möjlighet att lära känna den arbetsmarknad du kommer att möta som vuxen. För många är det den första erfarenheten av arbetslivet och kan underlätta dina val av utbilding och yrke.

Prao är till för dig i högstadiet som går i årskurs 8 (vårterminen) och 9 (höstterminen). Du vistas på arbetsplatsen en vecka (måndag-fredag).

Vanliga frågor & svar om prao

Höstterminen 2019

Årskurs 9
Bergvik-vecka 40
Norrtullskolan – vecka 42, 9 C, 9 D och 9 E
Norrtullskolan - vecka 43, 9 A och 9 B
Stenberga-vecka 41 
Vågbroskolan – vecka 39

Vårterminen 2020

Årskurs 8
Bergvik vecka 20
Norrtullskolan-vecka 13, 8 A och 8 B
Norrtullskolan-vecka 14, 8 C och 8 D
Stenberga-vecka 17
Vågbro-vecka 19

Eleven söker själv sin plats i en platsbank som finns i Praktikplatsen.se

Du får endast ordna praktikplats själv om inte praoplatserna räcker till i platsbanken, men det får inte vara med vårdnadshavare eller någon nära anhörig. Om du ordnar prao-plats utanför kommunen, måste vårdnadshavare godkänna det.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Du som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledaren i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som du ska arbeta med under praktiken.

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. Ingen annan reseersättning utgår, övriga resor får du stå för själv.

Du äter vanligtvis lunch på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas studie- och yrkesvägledaren för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till studie- och yrkesvägledaren som ser till att ersättning kommer till din vårdnadshavares konto.

  • Du får arbeta högst 7 timmar per dag.
  • Du får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter klockan 20:00.
  • Du får inte arbeta övertid.

Vanligtvis får du inte byta praktikplats, vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Genom Söderhamns kommun är du som elev försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till studie- och yrkesvägledare på skolan.

När praktiken är slut ska arbetsuppgifter du fått av lärare redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där du presenterar din praktikplats. Kommunens grundskolor och praktikarbetsplatserna är inbjudna, mässan är även öppen för allmänheten. Mässan äger rum på eller i anslutning till respektive skola.