Starta fristående verksamhet

Barn som sitter på golvet.

Funderar du på att starta fristående verksamhet? Här hittar du information för att komma vidare.

Starta fristående verksamhet

En juridisk eller fysisk person kan ansöka om att starta fristående verksamhet. I Söderhamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om ansökningar till:

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg
 • Fritidshem

Hur ansöker man?

Den som vill bedriva, och få rätt till bidrag för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska ansöka om detta hos Söderhamns kommun. Riktlinjer för fristående verksamhet i Söderhamns kommun

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Följande handlingar ska skickas med ansökan för att den ska kunna handläggas.

 • Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé, arbetssätt och värdegrund
 • Personalens utbildning och erfarenhet (utbildningsbevis bifogas)
 • Barngruppens storlek och sammansättning
 • Föräldraavgifter (maxtaxa tillämpas)
 • Ansvarig kontaktperson (namn och kompetens)
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Intyg från kronofogdemyndigheten om att huvudmannen är skuldfri
 • F-skattebevis – från Skatteverket
 • Registreringsbevis – från Bolagsverket
 • Byggnadslov och ritning i förekommande fall
 • Besiktningsprotokoll för lokalen (senast sex månader från beslutsdatum ska besiktningsprotokoll visas upp för att ersättning ska utbetalas)
 • Hyreskontrakt
 • Ekonomisk kalkyl

Bidrag

Om verksamheten godkänns av kommunen betalar kommunen ut bidrag till verksamheten. Prislistor fastställs av kommunen inför varje nytt kalenderår.

Hur lång är handläggningstiden?

Ansökan om att bedriva fristående verksamhet ska vara skriftlig. Ansökan görs enklast genom att fylla i kommunens ansökningsblankett. Godkännande lämnas om skollagens villkor är uppfyllda.

Handläggningstiden för ansökan är normalt tio veckor.

Var skickar jag ansökan?

Ansökan med bilagor skickas till:

Söderhamns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
826 80 Söderhamn

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Checklista för pedagogisk omsorg.pdf 135.7 kB
Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg.pdf 145 kB
Riktlinjer förskola fritids i Söderhamns kommun 170213.pdf 53.8 kB
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Prislista fritidshem ht 2018.pdf 188.4 kB
Prislista förskola 2018.pdf 194 kB
Prislista pedagogisk omsorg 2018.pdf 175.2 kB
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Utbildning och barnomsorg

Prao i grundskolan, åk 8 och 9

Praktikant och snickare ska använda såg och har hörselskydd på sig.

Våga ta ett kliv från skolan och rätt in i arbetslivet – under en vecka eller två! Prao i årskurs 8 och 9, handlar om att förbereda dig som elev för det arbetsliv som väntar och att upptäcka de möjligheter du har i ett framtida arbetsliv.

Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge dig som elev en första insyn till arbets- och näringslivet. Via praktik har du möjlighet att lära känna den arbetsmarknad du kommer att möta som vuxen. För många är det den första erfarenheten av arbetslivet och kan underlätta dina val av utbilding och yrke.

Prao är till för dig i högstadiet som går i årskurs 8 (vårterminen) och 9 (höstterminen). Du vistas på arbetsplatsen en vecka (måndag-fredag).

Vanliga frågor & svar om prao

Höstterminen 2019

Årskurs 9
Bergvik-vecka 40
Norrtullskolan – vecka 42, 9 C, 9 D och 9 E
Norrtullskolan - vecka 43, 9 A och 9 B
Stenberga-vecka 41 
Vågbroskolan – vecka 39

Vårterminen 2020

Årskurs 8
Bergvik vecka 20
Norrtullskolan-vecka 13, 8 A och 8 B
Norrtullskolan-vecka 14, 8 C och 8 D
Stenberga-vecka 17
Vågbro-vecka 19

Eleven söker själv sin plats i en platsbank som finns i Praktikplatsen.se

Du får endast ordna praktikplats själv om inte praoplatserna räcker till i platsbanken, men det får inte vara med vårdnadshavare eller någon nära anhörig. Om du ordnar prao-plats utanför kommunen, måste vårdnadshavare godkänna det.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Du som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledaren i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som du ska arbeta med under praktiken.

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. Ingen annan reseersättning utgår, övriga resor får du stå för själv.

Du äter vanligtvis lunch på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas studie- och yrkesvägledaren för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till studie- och yrkesvägledaren som ser till att ersättning kommer till din vårdnadshavares konto.

 • Du får arbeta högst 7 timmar per dag.
 • Du får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter klockan 20:00.
 • Du får inte arbeta övertid.

Vanligtvis får du inte byta praktikplats, vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Genom Söderhamns kommun är du som elev försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till studie- och yrkesvägledare på skolan.

När praktiken är slut ska arbetsuppgifter du fått av lärare redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där du presenterar din praktikplats. Kommunens grundskolor och praktikarbetsplatserna är inbjudna, mässan är även öppen för allmänheten. Mässan äger rum på eller i anslutning till respektive skola.