Söderhamns kommuns startsida

Inflytande

Barn ligger på golvet och ritar

Barns inflytande

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten."

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) 

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010)

 

Så här arbetar vi med barns inflytande och samverkan mellan förskola och hem på Kilsmyrans förskola 

Föräldraråd

Som förälder har du rätt till inflytande och delaktighet i vår verksamhet.
Som förälder har ni ansvaret för ert barns fostran och utveckling. Vi på förskolan ska komplettera hemmet och i samarbete med er skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt.
Därför är era möjligheter att påverka vår verksamhet stora. Vi lyssnar och finns tillgängliga både i den vardagliga hallkontakten och vid bokade samtal. Det finns också ett föräldraråd med representanter från vår förskola som man kan vända sig till.

Protokoll från föräldraråd 2018-09-20PDF (pdf, 24.3 kB)

 

Barnråd

Vi har ett barnråd på förskolan Lillberget/Kilsmyran som en del i att förverkliga demokratiska uppdrag. Genom barnrådet får alla barn på förskolan tycka och tänka i viktiga frågor som rör förhållningssätt, arbetssätt och miljön på förskolan. Syftet med barnråd är att barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga, i sina liv och i den situation de befinner sig i på förskolan.

” I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljön och planering av den pedagogiska verksamheten” Läroplan för förskolan 98/10

Information om vad barnen och Förskolechef Lotta Frelin pratade om på barnrådet sätts upp i hallen på varje avdelning.

Under 2017/2018 kommer föräldrarnas delaktighet och inflytande samt digitalisering att vara Kilsmyrans utvecklingsområden.

Protokoll från barnråd 26 september 2018PDF (pdf, 25 kB)

Protokoll från barnråd 10 oktober 2018PDF (pdf, 89.9 kB)

Protokoll från barnråd 7 november 2018PDF (pdf, 92.1 kB)

Protokoll från barnråd 21 november 2018PDF (pdf, 81.3 kB)

Protokoll från barnråd 28 november 2018PDF (pdf, 27.5 kB)

 

Samverkan med skolan

Som en del i överskolningen till förskoleklassen startar vi 5-årsgrupper tillsammans på Lillberget och Kilsmyran. Vi samlar alla blivande förskoleklass barn vid några tillfällen före sommaren.

Vi gör detta för att de ska lära känna och bli trygga med varandra.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon
0270-750 00

Besöksadress
Kilsmyravägen 1 
826 34 Söderhamn

Öppettider: 06.30-18.30

Avdelningar
Avdelning 1 0270-754 62
Avdelning 2 0270-758 88

Uppdaterad: 2018-11-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Hudiksvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ovanåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ljusdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Nordanstiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster