$topImageLink.description Söderhamns kommuns startsida

Inflytande

Här går det att hitta information om de olika sätt som elever och föräldrar kan påverka skolans verksamhet.

Elevråd

På Mo skola har man elevråd en gång per månad. Mötet leds av rektor och två elever per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

På Mo skola har vi föräldraråd 2-3 gånger per termin. Till föräldrådet är alla vårdnadshavare välkomna men flera klasser har utsett föräldraråds-representanter.

Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det. Inbjudan och minnes-anteckningar kommuniceras via respektive klass veckobrev.

Föräldramöten

På Mo skola hålls föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Mo skola

Kundtjänst
Telefon
0270-750 00

Besöksadress
Blekarvägen 1
826 93 Söderhamn

Uppdaterad: 2017-04-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Hudiksvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ovanåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ljusdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Nordanstiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster