$topImageLink.description Söderhamns kommuns startsida

Inflytande

Barns inflytande

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten."

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) 

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010)

Så här arbetar vi med barns inflytande och samverkan mellan förskola och hem på Stentägtens förskola

Föräldramöten

Föräldramöten hålls avdelningsvis på hösten och alla föräldrar är välkomna.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Det består av 1-2 föräldra-representanter från varje avdelning och förskolechefen. Minnesanteckningar förs på dessa möten och sätts upp på anslagstavlan på respektive avdelning.  

Barnråd

En gång i månaden träffar förskolechef barnrådet. Totalt fem barn är med på mötet. Två från Väderkvarnen och tre från Rackarberget.  Barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Det handlar om barnens inflytande och rådet pratar om hur man trivs.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon
0270-750 00

Besöksadress
Gamla Sandarnevägen 4
826 50 Söderhamn

Öppettider: 06.30-18.30


Uppdaterad: 2017-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Hudiksvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ovanåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ljusdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Nordanstiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster