$topImageLink.description Söderhamns kommuns startsida

Inflytande

Här ger vi exemple på olika sätt som elever och vårdnadshavare kan påverka skolans verksamhet.

Elevråd

På Stentägtskolan har man elevråd en gång per månad. Mötena leds av rektor och två elever per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Stentägtskolan och Östra skolan har gemensamma föräldraråd 2-3 gånger per termin. Till föräldrådet är alla vårdnadshavare välkomna men flera klasser har utsett föräldrarådsrepresentanter.

Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det. Inbjudan och minnes-anteckningar kommuniceras via respektive klass veckobrev.

Föräldramöten

På Stentägtskolan hålls föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Stentägtskolan

Kundtjänst
Telefon
0270-750 00

Besöksadress
Östra skolan: Årskurs 4-6
Östra Storgatan 55
826 50 Söderhamn

Modulskolan: Årskurs 1-3
Södra Järnvägsgatan
(mellan Östra skolan och CFL Södra Järnvägsgatan 7)
826 50 Söderhamn

Godsmagasinet: Förskoleklass
Faxholmsgatan 2
826 50 Söderhamn

Uppdaterad: 2017-04-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Hudiksvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ovanåkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ljusdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Nordanstiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster