Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nyhetsarkiv Trafik och planering

 • 2018-08-28

  Parkeringsyta på Södra Hamngatan avstängd 29/8-5/9


  Parkeringsytan söder om Södra Hamngatan 24-28 stängas av mellan 29/8 och 5/9 för geotekniska undersökning.
 • 2018-08-22

  Brädgårdsgatan får ny beläggning 3/9


  Den 3/9 kommer Brädgårdsgatan att få ny beläggning och trafiken kommer regleras med trafikvakter.
 • 2018-07-06

  Trivselvärdar i Söderhamns centrum


  Nu har det kommit nya ansikten med nya funktioner i centrum. Sedan några dagar tillbaka har Söderhamns Trivselvärdar jobbat på stan.
 • 2018-05-29

  Ändrade hastigheter i Söderhamns tättbebyggda områden


  På vägar inom tättbebyggda områden i kommunen ändras hastigheten för att rädda liv och minska påverkan av klimatet.

 • 2018-05-09
  Parkeringsskiva

  Parkeringsskiva när du parkerar i centrum


  I Söderhamn är alla kommunala parkeringsplatser avgiftsfria. De flesta centralt belägna parkeringsplatserna är tidsbegränsade. Du ska använda en parkeringsskiva när du parkerar på de tidsbegränsade parkeringsplatserna där "P-skiva" finns som tilläggstavla under P-skylten.
 • 2018-04-27

  Viktigt vara steget före inför vårflod - tekniske chefen ser effektiva åtgårder


  Tusentals kubikmeter vatten. Men ändå relativt få drabbade privatpersoner. Kommunens förebyggande arbete inför höga vattenflöden har gett resultat och på de flesta håll sjunker nu vattennivåerna.
  - Vi har varit supereffektiva i känsliga områden, säger Ali Nefzi, teknisk chef i Söderhamns kommun.

 • 2017-12-14

  Du som är fastighetsägare ansvarar för snöröjning och sandning av gångbanor utanför din fastighet


  Äger du en fastighet inom detaljplanerat område, eller i område där kommunen har väghållningsansvar? Då ansvarar du för snöröjning och sandning av gångbanan utanför din fastighet.
 • 2017-12-04

  Hämta sand gratis för halkbekämpning vid din bostad


  Nu är det halt ute! Som privatperson kan du hämta sand utan kostnad för halkbekämpning vid din bostad.
 • 2017-11-30

  Hastighetsdisplayer ska hjälpa trafikanter hålla hastigheten


  För att göra bilisterna medvetna om vilken hastighet de håller finns nu två hastighetsdisplayer som ska cirkulerar runt i kommunen.
 • 2017-11-30

  Underlätta för snöröjarna - kom ihåg datumparkeringen


  I Söderhamns tätort gäller datumparkering mellan den 1 november till 1 maj mellan kl. 02.00 - 08.00. Datumparkering är till för att underlätta för gaturenhållning, främst snöröjning men även sopning på våren.
 • 2017-11-10

  Ändrade regler för parkering på Baggargatan och Djurbergsgatan från 15 november


  För att öka framkomligheten blir det ändrade regler för hur du får parkera på Baggargatan och Djurbergsgatan.
 • 2017-09-05

  Trafikverkets arbeten i vår närhet


  Trafikverket genomför vägarbeten på vägar och järnväg i vår närhet. Under tiden kommer hastigheten sänkas och det kan bildas köer.
 • 2017-06-09
  Mobiltäckning i Söderhamns kommun

  Hur är mobiltäckningen i Söderhamns kommun?


  Nu kan du se hur mobiltäckningen är i vår kommun. Vi har genomfört en mätning under perioden februari-mars 2017. Under sommaren kommer ytterligare mätningar att göras i sommarboendeområden och skärgård.
 • 2017-06-05
  Buskage mot väg, Öster.

  Håll koll på din häck


  Som fastighetsägare har du ansvar för att minska olycksriskerna. Du behöver se till att växtlighet, staket och murar på din tomt inte skymmer sikten och framkomligheten.
 • 2017-06-05

  Enskild väg - vad gäller?


  Funderar du på att köpa villa eller fritidshus längs en enskild väg? Då behöver du själv vara delaktig i vägens underhåll. Du som bor vid enskild väg ansvarar själv för underhåll, skötsel och belysning av vägen.
 • 2017-04-26

  X-trafik sätter upp nya hållplatser


  I dag sätter X-trafik upp nya hållplatser på linje 1, 3 och 67 inom kommunen.
 • 2017-04-21

  Avstängd väg mellan Östra skolan och CFL


  24 april stängs vägen mellan Östra skolan och CFL (delar av Södra Järnvägsgatan) av och trafiken leds om.
 • 2016-09-28

  Dialog ger idéer om ökad trygghet


  Under hösten har Polisen och Söderhamns kommun genomfört dialoger på olika orter om hur vi ska kunna göra kommunen tryggare.
 • 2016-09-28
  X-tåg på Söderhamns resecentrum

  Plan för dubbelspår på Ostkustbanan


  I den nya fördjupade översiktsplanen för dubbelspår på Ostkustbanan tar Söderhamn ställning för det västliga alternativet söder om Ljusne.

 • 2016-08-11

  Kommunens vägnät filmas och mäts


  Alla kommunens vägar, en sträcka på cirka 20 mil, kommer med början 11 augusti att filmas, mätas och kontrolleras.
 • 2016-05-01
  Bredband

  Bredband på landsbygden - stöd till fiberutbyggnad


  Jordbruksverket ger stöd till utbyggnad av bredband i landsbygden. Söderhamns kommun deltar gärna i lokala informationsmöten om detta.
 • 2016-01-28

  Söderhamnselever är bra på att gå och cykla


  Fem skolor i kommunen deltog i Region Gävleborgs Gå och cyklautmaning 2015. Östra skolan och Stugsundsskolan placerade sig inom topp-tre - grattis!
 • 2015-10-14
  Johanna Hedberg kör elbil i hemtjänsten Humlan

  Nu kör Humlan på el


  Om du hör ett svagt surrande på stadens gator - se upp! Kanske är det hemtjänsten Humlan som smyger förbi i en av sina nya elbilar. Kommunen börjar med att fasa in elbilar i en av de verksamheter som kör allra mest: de två skiften i Humlan gör 197 hembesök på en dag.
 • 2015-08-31
  Klicka på bilden för att öppna klickbar karta.

  Centrumprogram antaget


  Den 31 augusti antogs Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum av kommunfullmäktige. Kommunen kan nu planera och genomföra etapperna med gångbroar över ån, årummet och Gurkparken. 
 • 2015-08-13
  Folkmyller på Köpmangatan

  Kommunstyrelsen positiv till centrumprogram


  Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum sätter människan i fokus. Fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras framför bilar och det finns möjlighet att bygga fler bostäder. Kommunstyrelsen är positiv till det aktuella förslaget. 31 augusti går det till slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.
 • 2015-06-26
  Klicka på bilden för att öppna klickbar karta.

  Beslut om centrum i augusti


  Ett omarbetat förslag till Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum går till politiska beslut i augusti. Centralt i planprogrammet är utvecklingen av promenadstråk, mötesplatser, parker och bostäder.
 • 2015-06-10

  Omfattande vägarbete i Söderhamn vecka 25 - 27


  Det blir begränsad framkomlighet på Brädgårdsgatan och Källgatan mellan vecka 25-27 på grund av ett omfattande vägarbete.
 • 2015-05-28
  Gågatan Köpmangatan

  Centrumprogram bearbetas vidare


  Nästan 100 yttranden kom in under vinterns samråd om Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum.  Planprogrammet arbetas om, efter många bra synpunkter, och går till politiska beslut i augusti.
 • 2015-03-18
  Vanlig groda

  Rapportera i grodappen


  Lite sömndruckna och stela kan vi under vår och höst se grodor korsa våra vägar. Tyvärr är det många av dem som aldrig kommer över vägen. Rapportera in grodornas övergångsställen i grodappen.
 • 2015-03-13
  Fixa min gata

  Rapportera till Fixamingata.se via mobil


  Rapportera till Fixamingata.se via mobil. Appen hjälper dig att rapportera fel och problem till kommunen.
 • 2015-01-23
  centrumskiss

  Många synpunkter kom in


  Nu är samrådstiden slut kring Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum. Många människor har tagit chansen att lämna synpunkter.
 • 2014-11-13
  Centrumområdet på karta

  Förslag till centrumprogram på gång


  Under slutet av 2014 arbetar kommunen med ett planprogram för centrumutveckling, som ska ut på samråd till medborgarna. Efter årsskiftet får du chansen att tycka till.
 • 2014-11-06
  Hamnen

  Nytt avtal för kommunens hamnar


  Kommunfullmäktige har beslutat om nytt avtal mellan Söderhamns kommun och Söderhamns Stuveri och Hamn AB för perioden 2015 - 2029.
 • 2014-10-28
  Gågatan i Söderhamn

  Centrum ska städas på helgerna


  Eddie Hansson i Söderhamn tycker att Söderhamns centrum ser skräpigt ut på helgerna. Därför lämnade han in ett medborgarförslag till kommunen. Nu har kommunfullmäktige beslutat att centrum ska städas på helger.
 • 2014-09-16

  Bussgata för linje 3


  Busslinje 3 är för hårt trafikerad idag och bussen hinner inte runt. Därför finns planer på att bygga en bussgata mellan Norrberget och Skytten. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är klara med detaljplan och ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
 • 2014-08-21
  Buss

  Bättre pendlartrafik 2014


  Från den 17 augusti 2014 blir det lättare att resa till och från Söderhamn för dig som pendlar till studier, jobb eller fritidsintressen.
 • 2014-06-09
  Sofforna officiellt invigda

  Ankarsoffor ger skärgårdsvibbar


  Ankarsofforna på fiskebryggan vid Järnbron i centrala Söderhamn invigdes under måndagseftermiddagen.
  Sofforna signalerar skärgård lång väg.
  - Det här är ett vackert och kraftfullt  resultat av ett nära samarbete med Staffanskolans gymnasium, sa planeringschefen Ingemar Olofsson belåtet i sitt invigningstal.

 • 2014-01-16
  Utdelning av varselvästar

  Västfest mitt i krysset


  Se till att synas i mörkret! Det var budskapet från Söderhamns tekniska avdelning och polisen när de bjöd in till Trafiksäkerhetens dag på torsdagseftermiddagen för att informera allmänheten och dela ut varselvästar.
  - Mycket uppskattat! Folk har tackat oss och visat stor uppskattning för initiativet, säger Kjell Lind, yttre befäl på tekniska avdelningen.

 • 2014-01-09

  Centrum utreds ytterligare


  Frågan kring centrumutvecklingen är ännu inte avgjord. Ärendet har idag diskuterats under Kommunstyrelsens beslutsmöte. Beslutet blev en återremiss vilket innebär att istället för att fatta beslut om bara parken ska skisser på centrum i sin helhet väntas in. Förslag på hela centrums utveckling kommer presenteras senare under året.
 • 2013-08-09
  Delar av det område som omfattas av projektet.

  Fortsatt dialog om centrumutveckling


  Den 19 augusti ordnar kommunen en temadag i Strykjärnsparken kl 13 — 19, för att presentera tankar och idéer kring centrumutveckling. Under hösten fortsätter dialogarbetet tillsammans med den politiska organisationen.
 • 2013-08-05
  Bil under gamla järnvägsviadukten.

  Söderhamn tredje bäst på att minska bilkörning


  Svenska bilister minskade sin bilkörning med 1,7 procent under 2012. Söderhamn är en av de tre kommuner som visar störst minskning, enligt Statoils sammanställning av statistik från SCB.
 • 2013-06-11

  Gröna Bilister gästade Söderhamn


  Erika Brokvist, Gröna Bilister, gästade Söderhamns kommun med elbil och budskapet - kan vi köra från Ystad till Haparanda så kan de flesta andra använda sig av elbil.
 • 2013-04-30
  Husgrunden i fastigheten Ekorren 1

  Strategiskt fastighetsköp vid Rådhustorget


  Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 att Söderhamns kommun köper tomten med del av det nedbrunna Centralhotellet. Husgrunden i Fastigheten Ekorren 1 ligger vid Rådhustorget, inom det mest välbevarade och kulturhistoriskt intressanta området i staden.
 • 2013-03-25
  Orrskärshamnen.

  Muddring i Orrskärshamnen


  Kommunfullmäktige har avsatt 2,5 miljoner kronor för muddring av Orrskärshamnen våren 2013. Mätningar i somras visade att djupet behöver sänkas för att klara av dagens trafik. Det anlöper cirka 100 fartyg per år till Orrskärshamnen.
 • 2013-03-25

  Prisutdelning till skolor i Söderhamn


  Ett stort grattis till Stenbergaskolan, som blev bäst i Sverige i den nationella skolutmaningen "Gå och cykla till skolan". Nu delar Söderhamns kommun ut lokala priser även till Östra skolan, Faxeskolan och Stugsunds skola.  
 • 2013-03-04
  Söderhamns Resecenter foto P Söderquist

  Ny belysning vid Resecentrum


  Den nya LED-belysningen vid Resecentrum ger bättre ljus, ökad trygghet och är mer miljövänlig. Monteringsarbetet avslutades i slutet av augusti.
 • 2013-02-28

  Centrumutveckling


  Det händer saker på stan. Om- och tillbyggnationen av kvarteret Granen drar blickarna till sig från nyfikna söderhamnare.
 • 2012-11-28

  Nej till upphävt strandskydd


  Regeringen delar inte kommunens och länsstyrelsens uppfattning om att upphäva strandskyddet för att kunna anlägga nya bostäder på Sandviksudden. Regeringen har beslutat att strandskyddet ska kvarstå.
 • 2012-11-08

  Centrumutvecklingen börjar ta form


  Det händer saker på stan.
  Om- och tillbyggnationen av kvarteret Granen drar mångas blickar till sig från nyfikna söderhamnare.
  -  Om allt fortsätter gå enligt planerna så kan Hennes och Mauritz, Kappahl och Waynes Coffee ta sina nya butiker i besittning i månadsskiftet april/maj nästa år,  säger projektledaren Sven-Gunnar Johansson.
 • 2012-08-02
  Deep Diver 1

  Provborrning med Deep Diver 1


  Förberedelserna för vindkraftsparken på Storgrundet i Söderhamns skärgård fortsätter. Just nu är företaget WPD på plats med fartyget Deep Diver 1 i Söderhamn för att genomföra provtagningar av havsbotten.
 • 2012-05-23
  Buss

  Lyckad satsning på kollektivtrafik


  Det nya busslinjenätet med en ny centrumhållplats har blivit en stor framgång och resandet visar en fyrdubbling mot tidigare. En viktig del av förklaringen är kommunens satsning på att ge alla skolungdomar gratis busskort.
 • 2012-03-22

  Kommunens kollektivtrafiksatsning i statlig final


  Söderhamns Kommun satsar rejält för att skapa en attraktiv stadstrafik trots bara 12000 innevånare i tätorten. En satsning som varit så framgångsrik att statens arbetsgrupp "Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik" - med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i spetsen - nominerat kommunens arbete till den nationella tävlingen "Goda Exempel". En tävling som avgör på Berns Salonger i Stockholm i samband med Nationella Inspirationsdagen 27 mars.
 • 2011-08-24

  Sven-Erik Lindestam invigde nya Forsbackabron


  Forsbackabron är klar. Efter knappt ett års massiv byggnation kunde kommunalråd Sven Erik Lindestam inviga den nya bron i stabil betong som löper över Lötån.
 • 2011-01-28

  Strandskyddet hävt på Sandviksudden


  Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet på Sandviksudden.
  Det betyder att exploateringsplanerna av ett 40-tal lägenheter, varav 20 småhus, tagit ett stort steg framåt.
  - En lång och komplicerad dialog har gett oss förutsättningar att förverkliga framtidens boende i Söderhamns skärgård, säger planeringschef Ingemar Olofsson.
 • 2009-10-06

  Kärleksstigen lyfts fram på Västra Berget


  Arbete och miljö går hand i hand när Söderhamns kommun rustar upp Västra Berget. Kärleksstigen kommer att bli mer romantisk än någonsin...

Granskad/Uppdaterad: 2018-08-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter