Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Bredband

Bredband på landsbygden - stöd till fiberutbyggnad

Jordbruksverket ger stöd till utbyggnad av bredband i landsbygden. Söderhamns kommun deltar gärna i lokala informationsmöten om detta.

Jordbruksverket avsätter regelbundet medel för att stödja utbyggnaden av bredband på landsbygden. Stödet hanteras av länsstyrelsen. Medlen kräver en privat medfinansiering på runt 40 % av den totala kostnaden. Ansökningar ska göras elektroniskt.

En genomsnittlig kostnad för fibernät är cirka 300 kronor per meter inklusive allt fram till tomtgräns. Stöd omfattar inte det som finns innanför tomtgräns. Kostnader såsom grävning, material och arbete tillkommer.

Hur går det till?

Det finns olika vägar att få bredband på landsbygden. Grundsättet när stöden beslutats är att byn bildar ett ”byanät” genom lokalt engagemang av hushåll och grannar. I detta fall ska byn själv genom en lokal förening skapa intresse, projektera, ansöka om stöd och sedan bygga nätet som sedan ansluts till exempel till Söderhamn NÄRAs fibernät.

Söderhamn NÄRA bygger på företagekonomiska villkor efter kommunens bredbandsstrategis riktlinjer, i första hand tätorter och småorter. Söderhamn NÄRA ansvarar för hela projektet

Ett bidragsprojekt i ett byanäts egen regi kan genomföras på två sätt:
1. Ett byalag garanterar att stå för medfinansieringen (40%) kollektivt. Detta är kostnader för schaktning och förläggning fram till tomtgräns, fastighetsägaren står själv för kostnader innanför tomgräns. Söderhamn NÄRA ansvarar för ansökan, byggnation och drift. Söderhamn NÄRA äger nätet.

2. Ett byalag ansvarar för hela kedjan fram till färdigt fibernät och upphandlar en kommunikationsoperatör som ansvarar för tjänsteinnehållet och en driftsoperatör som ansvarar för driften.

Söderhamn NÄRA tittar på förutsättningar för ett överlåtelseavtal och erbjuda föreningen ännu ej beslutat ersättning/anslutning om föreningen så önskar. Formerna för en eventuell överlåtelse är ännu oklara.

Informationsmöte

Oavsett vilken väg din by väljer att gå så kan kommunen komma till ett lokalt anordnat informationsmöte och informera om vad som gäller.

Om du har frågor kring bredband till fastighet i ej bidragsberättigad tätort (som centrala Söderhamn, Vågbro och Stugsund), kontakta då Söderhamn NÄRA.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

IT-strateg 
Anders Natander 0270-75004

Granskad/Uppdaterad: 2016-10-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter