Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Bussgata för linje 3

Busslinje 3 är för hårt trafikerad idag och bussen hinner inte runt. Därför finns planer på att bygga en bussgata mellan Norrberget och Skytten. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är klara med detaljplan och ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

I dagsläget åker bussen förbi Norrberget och Bergbacken två gånger var 20:e minut, då den måste vända. Detta undviks och busstrafiken minskar när bussgatan byggs och vändningen inte längre blir nödvändig. Sen kommer kommunen att titta på olika lösningar för att hindra biltrafik på bussgatan.

Samråd och granskning av bussgatan är klar och har kungjorts i tidningen så att alla kunnat tycka till. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är klara med förslag till detaljplan för bussgatan och ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Byggstart planeras till våren och om allt går som planerat kan bussgatan tas i bruk under sommaren 2015.

Har du funderingar, tankar eller förslag angående bussgatan, hör gärna av dig till Infrastrukturstrateg Johnny Olofsson.
Mobil 070-347 00 69
E-post johnny.olofsson@soderhamn.se.


Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-09-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter