Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Gågatan Köpmangatan

Centrumprogram bearbetas vidare

Nästan 100 yttranden kom in under vinterns samråd om Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum.  Planprogrammet arbetas om, efter många bra synpunkter, och går till politiska beslut i augusti.

Idéskiss, gradänger vid Köpmantorget.

Idéskiss, gradänger vid Köpmantorget.

- Vi i projektgruppen är både tacksamma och glada över att så många synpunkter kommit in, säger samhällsplanerare Eva Widergren som ansvarat för dialogerna under samrådstiden.

Frågor som engagerar

Många av synpunkterna handlar om föreslagna lägen för ny bebyggelse. Förslagen på parkeringslösningar har också lett till många synpunkter.

- Punkthusen vid inre hamnen har engagerat många. Förslaget utgår troligen i den omarbetade versionen, berättar infrastrukturstrateg Johnny Olofsson som är projektledare för centrumutvecklingen.

Genom samrådet har också nya förslag på gestaltning av centrum inkommit. I bilden ovan kan du se Eilert Anderssons och Christina Hedquists skiss för gradänger ner mot vattnet vid Köpmantorget, den finns med i det omarbetade programmet.

Uppföljande workshop kring bebyggelse

Synpunkterna på nya bostäder var så omfattande att kommunen gjorde en riktad inbjudan till en temadag med stadsvandring och workshop. Länsstyrelsen och de personer och intresseföreningar som lämnat synpunkter bjöds in. Tengbom arkitekter har arbetat fram programförslaget tillsammans med kommunen. Arkitektfirman deltog också i workshopen.

Dagen gav möjlighet att presentera allas syn på förslag och lyssna på olika perspektiv. Två grupper fördjupade sig i hur området vid Köpmantorget kan utvecklas.

Bearbetat planprogram till politisk behandling

Utifrån inkomna synpunkter bearbetas programmet vidare. En  samrådsredogörelse sammanfattar och bemöter inkomna synpunkter.

Den 28 maj informerades kommunstyrelsen om samrådet och om tjänstemännens förslag på hur programmet behöver ändras utifrån synpunkter som vi fått.

Därefter kommer programmet att gå till beslut i kommunstyrelsen i augusti och i kommunfullmäktige i september.


Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-06-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter