Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Centrum utreds ytterligare

Frågan kring centrumutvecklingen är ännu inte avgjord. Ärendet har idag diskuterats under Kommunstyrelsens beslutsmöte. Beslutet blev en återremiss vilket innebär att istället för att fatta beslut om bara parken ska skisser på centrum i sin helhet väntas in. Förslag på hela centrums utveckling kommer presenteras senare under året.

Kommunstyrelsens politiker hade möjlighet att fatta beslut kring Strykjärnsparken då tre förslag presenterades under torsdagen.

Det första beslutet kring Strykjärnsparkens omgörning revs upp i augusti 2013 efter medborgarnas protester om att almar skulle tas bort. Istället bestämdes att en helhetbild skulle presenteras i januari 2014 där Källgatan, Norralagatan, Kungsgatan och Södra Hamngatan sattes som gräns. Tiden blev dock för knapp för att ta fram en skiss över hela centrum. Ett förslag på hela centrum arbetas fram av ett konsultföretag och beräknas vara klart under våren.

Socialdemokraterna och en från Vänsterparitet kände sig dock redo att ändå fatta beslut om Strykjärnsparken. De övriga partierna ville istället vänta tills förslaget för hela centrum är klart och det blev där med beslutet.

Ärendet återremitteras och frågan tas upp igen senare under året där ett förslag med utveckling av hela centrum presenteras.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-01-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter