Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Centrumområdet på karta

Centrumutveckling berör området inringat av Källgatan, Kungsgatan, Norralagatan och gamla järnvägen.

Förslag till centrumprogram på gång

Under slutet av 2014 arbetar kommunen med ett planprogram för centrumutveckling, som ska ut på samråd till medborgarna. Efter årsskiftet får du chansen att tycka till.

- I dagarna har vi fått ett första utkast till program, nu går utkastet ut till projektgruppen och andra kollegor för synpunkter så vi kan arbeta vidare med innehållet. Till årsskiftet är programmet klart för sex veckors samråd och utställning, där alla kan tycka till om våra förslag, säger infrastrukturstrateg Johnny Olofsson som är projektledare för centrumutveckling.

Varför behövs ett planprogram?

- Centrumutveckling är jätteviktigt för Söderhamns attraktivitet. Vi vill ha ett levande och attraktivt centrum där kopplingen till skärgården är tydlig. Ett bra planprogram ger en inriktning för vårt utvecklingsarbete för kanske tio år framåt, menar Johnny Olofsson.

Allt som byggs eller utvecklas i centrala Söderhamn framöver ska ligga i linje med programmet. Ett antaget program gör att detaljplanearbetet går fortare och att tiden från beslut till genomförande kan kortas.

Förutsättningar i centrum

Karta med karaktäristiska omården, riktningar och barriärer

Karta med karaktäristiska omården, riktningar och barriärer

Kartan ovan är en tolkning av vilka förutsättningar som Söderhamns centrum ger idag. Karaktäristiska områden är skuggade. Tydliga riktningar i form av vägar och vatten är utritade. Streckade linjer visar barriärer som behöver överbryggas på något sätt. Det kan till exempel vara tomma, otrevliga eller oanvända ytor som behöver göras om. Landmärken som Oscarsborg, Rådhuset och kyrkan definierar centrum, liksom rumsskapande element som Östra berget och Faxeholmen.

Ungdomar skriver om hur de upplever platser i centrum.

Ungdomar skriver om hur de upplever platser i centrum.

Arbetsprocessen

Planprogram för centrumutveckling tas fram i samarbete med en arkitektfirma, som förädlar kommunens idéer. Underlag och idéer från medborgarna som processats fram av kommunen från 2013 har gett inspel till arkitektfirman.

Under 2014 har kommunen också haft dialoger med barn och ungdomar, för att få fram deras tankar och idéer om centrum.

Till årsskiftet ska planprogrammet vara klart för att gå ut på samråd. Samrådet sker efter att beslut tagits i kommunstyrelsen. Programmet kommer att ställas ut på flera platser i kommunen och du har möjlighet att tycka till.

Efter samrådet kan programmet justeras utifrån synpunkter som inkommit. Om det behövs kan det gå ut på ytterligare en kort utställning för att bekräfta hur programmet har bearbetats efter samrådet, innan dokumentet antas slutgiltigt politiskt. Hela processen fram till ett antaget program beräknas vara klar till sommaren 2015.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-01-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter