Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Delar av det område som omfattas av projektet.

Fortsatt dialog om centrumutveckling

Den 19 augusti ordnar kommunen en temadag i Strykjärnsparken kl 13 — 19, för att presentera tankar och idéer kring centrumutveckling. Under hösten fortsätter dialogarbetet tillsammans med den politiska organisationen.

Temadag om centrumutveckling


Måndag 19 augusti kl 13 - 19 är du välkommen till Strykjärnsparken.

• Kommunen och Faxeholmen informerar
• Skisser och förslag för centrumområdet
• Rita och beskriv ditt drömcentrum

Skisser och förslag visas även på stadsbiblioteket till 13 september, där du kan beskriva ditt drömcentrum. Enkät och övrigt material sammanställs inför medborgardialog med politikerna 18 september.

Upphävning av tidigare beslut


Kommunstyrelsen i Söderhamn har den 8 augusti 2013 beslutat upphäva återstående åtgärder av beslutet kring centrumutveckling.

Kommunstyrelsens beslut om upphävning berör följande åtgärder, som alltså inte genomförs nu: Fortsatt upprustning av Strykjärnsparken, området kring kvarteret Granen, årummet och Köpmantorget; konstnärlig utsmyckning av området; sänkning av järnbron; optimering av centrala parkeringar; översyn av trafikflöden och lågfartsområde längs Nygatan samt utredning om att bygga seniorboende samt vanliga hyresrätter i området kring Köpmantorget och Gurkparken.

Dialog


Den 19 augusti ordnar kommunen en temadag i Strykjärnsparken kl 13 — 19, då alla är välkomna. Under temadagen presenteras kommunens tankar och idéer kring centrumutveckling. Allmänheten får möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och framföra tankar och idéer till ansvariga tjänstemän.

Under hösten/vintern fortsätter kommunen dialogarbetet kring centrumutveckling, tillsammans med den politiska organisationen, för att få en bred förankring kring föreslagna åtgärder.

Ärendets fortsatta gång


Enligt kommunstyrelsens beslut har Söderhamns kommunchef Margareta Högberg fått i uppdrag att återkomma med en utvecklingsplan omfattande centrumområdet från Källgatan till Norralagatan med gamla järnvägen som södra gräns och Kungsgatan som norra gräns.

Utvecklingsplanen ska åskådliggöras med till exempel skisser/modeller/fotomontage som ska ställas ut för allmänhetens synpunkter. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i januari 2014 för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Läs mer om projektet.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Projektledare

Granskad/Uppdaterad: 2013-09-04

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter