Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kärleksstigen lyfts fram på Västra Berget

Arbete och miljö går hand i hand när Söderhamns kommun rustar upp Västra Berget. Kärleksstigen kommer att bli mer romantisk än någonsin...
De flesta söderhamnarna har en relation till Västra Berget vars torn är från tidigt 1900-tal.
I den stadsnära oasen finns massor av spår från en tid då området bokstavligt talat blomstrade av liv och aktiviteter.
Med åren har Västra Berget lämnats åt sitt öde. Busk och sly regerar och parkbänkar och små mötesplatser är knappt synliga.
Men nu ska Västra Berget få ett välförtjänt lyft. Genom projektet Attraktiva Söderhamn kan kommunen och Resurscentrum ta krafttag.

- Miljöarbetet på det stadsnära grönområdet skapar sysselsättning och ett attraktivare Söderhamn, säger planeringschefen Ingemar Olofsson.
Lennart Nilsson, arbetsledare på Resurscentrum säger:
- Vi kommer att ha 5-10 personer igång med att utveckla Västra Berget. Dels blir det röjning och upprustning av parkbänkar, men också jobb i verkstad där vi gör skyltar och annat.

Det är landskapsarkitekt Anders Bloom som tagit fram utvecklingsplanerna för det "bortglömda berget". Han beskriver arbetet som spännande och intressant. På en karta har Bloom ritat in åtgärder fördelade på tre etapper.
Kärleksstigen slingrar sig som en nerv längs bergets nordsida. Den kommer att tas fram och göras lika attraktiv som den en gång varit för det rörliga friluftslivet. Trappor ska rivas och byggas om, 37 befintliga bänkar ska lagas, putsas och målas. Vindskydd renoveras och klottersanering vidtas.
- Vi bygger dessutom nya bänkar, regnskydd. informationstavlor och fågelholkar som vi placerar ut på olika pedagogiska platser, säger Anders Bloom.
Projektet leds av Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, KUS.
Nämndens ordförande Magnus Svensson:
- Arbetet ligger helt i linje med hur vi med små medel kan åstadkomma stora, betydelsefulla förändringar i närområdet och av detta skapa sysselsättning. Jag är tacksam att vi har den möjligheten i Söderhamn.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2009-10-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter