Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Folkmyller på Köpmangatan

Kommunstyrelsen positiv till centrumprogram

Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum sätter människan i fokus. Fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras framför bilar och det finns möjlighet att bygga fler bostäder. Kommunstyrelsen är positiv till det aktuella förslaget. 31 augusti går det till slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

- Det känns otroligt bra att en lång process äntligen är klar för beslut. Det har tagit tid, men nu kan vi få ett genomtänkt och långsiktigt program där söderhamnarna själva har varit med och påverkat inriktningen, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam.

Under samrådstiden i början av året kunde söderhamnarna tycka till om förslaget till Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum. Det kom många synpunkter, bland annat om fler centrumnära bostäder och omgestaltningen av inre hamnen. Efter samrådet har planprogrammet omarbetats. Och nu är det alltså dags för politiska beslut.

- Jag tycker att våra medarbetare har genomfört samrådet på ett väldigt bra sätt. De har lyssnat, beskrivit och tagit till sig synpunkter och i vissa delar kunnat anpassa programmet, säger Sven-Erik Lindestam.

Några förslag i programmet

Här är några av de större förslagen i planprogrammet:

  • I planprogrammet föreslås bland annat möjlighet att bygga cirka 200 nya bostäder. Utvecklingen av inre hamnen kommer att behöva en egen fördjupning, till exempel att kunna bygga på norra sidan av hamnbron. Köpmantorget kan utvecklas med bebyggelse för bostäder och handel.
  • Infrastrukturen prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Delar av Norra Hamngatan föreslås bli lågfartsgata. Antalet parkeringsplatser på Norra Hamngatan och Köpmantorget minskar, men nya tillkommer på Södra Hamngatan. Det nya förslaget innebär cirka 770 parkeringsplatser, jämfört med dagens 810 platser.
  • Årummet utvecklas bland annat med gångstråk. Fler gångbroar över ån binder samman centrum och möjliggör nya parkeringar på södra sidan av ån.

Aktuellt för beslut

Kommunstyrelsen är positiv till förslagen. Kommunfullmäktige tar ställning till de aktuella förslagen den 31 augusti, i ett tredelat beslut:

  • Att godkänna Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum.
  • Att anslå 27,5 miljoner för åtgärder inom budgetperioden 2016 - 2019. Längre fram tas beslut för åtgärder under budgetperioden 2020 - 2023.
  • Samordna genomförandet av planprogrammet och börja planera etapp 1 - 3: gångbroar över ån, utveckla årummet och Gurkparken.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Planprogram med bilagor

Granskad/Uppdaterad: 2015-08-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter