Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Buss

Lyckad satsning på kollektivtrafik

Det nya busslinjenätet med en ny centrumhållplats har blivit en stor framgång och resandet visar en fyrdubbling mot tidigare. En viktig del av förklaringen är kommunens satsning på att ge alla skolungdomar gratis busskort.
  • Utvecklade ett nytt rakare linjenät.
  • Nära samarbete mellan X-trafik, Söderhamns kommun och KR-trafik där vi har tagit tillvara varandras synpunkter och erfarenheter.
  • Ökade turtätheten från var 60:e minut till var 20:e minut.
  • Byggde helt ny, bytesvänlig centrumhållplats.
  • Byggde ny gångbro över Söderhamnsån som kopplar ihop centrum med den nya hållplatsen.
  • Särskild satsning med gratis busskort för ungdomar 7—19 år. (Står för 1/4 av det ökade resandet)
  • Marknadsföring

Samarbetet mellan X-trafik, Söderhamns kommun och KR-trafik som kör bussarna har varit viktigt i satsningen.
Satsningen har också resulterat i att Söderhamn kom på 3:e plats i kollektivtrafikbranschens tävling om goda exempel för att öka resandet.
Hela branschen siktar på att fördubbla resandet fram till år 2020. I Söderhamn har resandet fyrdubblats!
Det nationella Fördubblingsprojektet vill lyfta fram goda exempel för att inspirera andra aktörer att hitta liknande lösningar som kan leda till att resandet med kollektivtrafik kan fördubblas till år 2020.

Källa: X-Trfaiks tidning "Resa"

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2012-05-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter