Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Orrskärshamnen.

Muddring i Orrskärshamnen

Kommunfullmäktige har avsatt 2,5 miljoner kronor för muddring av Orrskärshamnen våren 2013. Mätningar i somras visade att djupet behöver sänkas för att klara av dagens trafik. Det anlöper cirka 100 fartyg per år till Orrskärshamnen.
Utan muddring har Sjöfartsverket förvarnat om att de skulle sänka det skyltade farledsdjupet från 12 meter till 11.1 meter. Orrskärshamnen är Norrlands djupaste isfria hamn. Ett ifrågasatt farledsdjup innebär att hamnen kan tappa konkurrenskraft. I högkonjunktur sysselsätter hamnen upp mot 50 årsanställda.

- Hamnen är inne i ett expansivt skede för utlastning av sågade trävaror. Flera fartyg kräver ett farledsdjup på 12 meter. Farledsdjupet är också viktigt i samband med planerade vindkraftsatsningar offshore, säger kommunens infrastrukturstrateg Johnny Olofsson.

Sedan tidigare finns ett beslut från länsstyrelsen om vattenverksamhet. Där har gjorts en avvägning av påverkan på vattenlivet kontra fler fordon på vägarna. Bedömningen är att muddringen i slutändan blir bättre med hänsyn till miljöpåverkan.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för muddringen av Orrskärshamnen. Finansieringen sker ur anslag för bygginvesteringar i 2013 års investeringsbudget.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-03-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter