Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nej till upphävt strandskydd

Regeringen delar inte kommunens och länsstyrelsens uppfattning om att upphäva strandskyddet för att kunna anlägga nya bostäder på Sandviksudden. Regeringen har beslutat att strandskyddet ska kvarstå.
För nästan två år sen såg det ljust ut för kommunens planer på att skapa framtidens boende i Söderhamns skärgård. Januari 2011 beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att upphäva strandskyddet för en del av Sandviksudden, till förmån för ny bebyggelse vid Söderhamnsfjärden.

Men Naturskyddsföreningen Gävleborgs län överklagade länsstyrelsens beslut. Nu har Regeringens dom fallit. Regeringen har upphävt länsstyrelsens beslut. Det betyder att strandskydd fortsatt ska gälla för det aktuella området.

- Tråkigt att regeringen tolkar strandskyddsbestämmelserna till vår nackdel, när kommunen och länsstyrelsen är överens, säger kommunens planstrateg Dick Nilsson.

Tio år av förberedelser


Tankarna på att bebygga Sandviksudden väcktes efter millennieskiftet. 2003 antogs en fördjupad översiktsplan för Utviksvägenöppnas i nytt fönster. I samband med det blev idéerna om att bebygga Sandviksudden allt mer konkreta.

Regeringens beslut sätter alltså punkt för ett drygt decennium av idéer, planering, beslut och mödosam dialog med Länsstyrelsen Gävleborg.

Eller?

Översiktsplan kan vara dörröppnare

- Regeringens beslut visar på behovet av en samordnad syn på strandskyddet i kommunen. Det blir ännu viktigare när strandskyddet ändras från dagens 300 meter till 100 meter år 2015. Alla strandskyddsfrågor skulle kunna vägas in i ett nytt kapitel i en reviderad översiktsplan, föreslår stadsarkitekten och samhällsbyggnadsstrategen Ylva Larsson.

Det finns alltså ett lagutrymme för att skapa "Landsbygdsutveckling i strandnära läge" (LIS). Kommunen kan peka ut LIS-områden i samband med utveckling av kommunens översiktsplan. Översiktplanen blir då vägledande vid prövning av dispenser från strandskydd och upphävande av strandskydd i detaljplan.

Söderhamns kommun har förslag på att göra översyn av dokument kring översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutar om man vill inleda arbetet med översyn. Ett förändringsarbete med översiktsplan skulle kunna ge nya möjligheter för att bebygga Sandviksudden.

- Nu ska vi analysera läget och se hur vi kan komma vidare. Men det blir upp till politikerna att besluta om vi ska fortsätta planeringsarbetet, avslutar Dick Nilsson.

Drömmen om att kunna erbjuda söderhamnarna moderna bostäder i skärgårdsmiljö lever vidare.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Granskad/Uppdaterad: 2013-03-04

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter