Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Strandskyddet hävt på Sandviksudden

Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet på Sandviksudden.
Det betyder att exploateringsplanerna av ett 40-tal lägenheter, varav 20 småhus, tagit ett stort steg framåt.
- En lång och komplicerad dialog har gett oss förutsättningar att förverkliga framtidens boende i Söderhamns skärgård, säger planeringschef Ingemar Olofsson.
Trägen vinner!
I åratal har kommunens plan- och utvecklingsavdelning haft en djupgående och ömsesidigt respektfull dialog med länsstyrelsen för att hitta en godkänd lösning ute på attraktiva Sandviksudden.
Vid lunchtid på fredagen fick kommunen glädjebeskedet.
Länsstyrelsen upphäver strandskyddet som tidigare varit ett hinder för att förverkliga bygget av småhusen och lägenheterna nära Söderhamnsfjärdens inlopp mot Söderhamn.
- Det här är en process som pågått allt sedan kommunfullmäktige klubbade igenom översiktsplanen för Utviksvägen, säger planingenjör Dick Nilsson som tillsammans med exploateringschefen Anders Eriksson och stadsarkitekten Mats Öqvist målmedvetet baxat ärendet framåt millimeter för millimeter.
Beslutet medför inga begränsningar för det rörliga friluftslivet på Sandviksudden:
- Tvärtom. En exploatering öppnar upp för ökad tillgänglighet i ett område som inte varit strukturellt anpassat för medborgarna, säger Ingemar Olofsson.
Länsstyrelsen skriver också i sin motivering: "Området saknar betydelse för strandskyddets syfte och utgör inget hinder för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten".
- Jag vill understyrka att Länsstyrelsen och vi diskuterat den här frågan i mycket god anda och med medborgarnas bästa för ögonen, säger Ingemar Olofsson. Under våren kommer detaljplanen för Sandviksudden upp i kommunfullmäktige.
- Vi är inte helt i mål ännu, men om inget speciellt skulle inträffa så blir det av allt att döma nybyggnation på Sandviksudden, avslutar Dick Nilsson.  

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2011-05-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter