Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Husgrunden i fastigheten Ekorren 1

Strategiskt fastighetsköp vid Rådhustorget

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 att Söderhamns kommun köper tomten med del av det nedbrunna Centralhotellet. Husgrunden i Fastigheten Ekorren 1 ligger vid Rådhustorget, inom det mest välbevarade och kulturhistoriskt intressanta området i staden.
Centralhotellet i Söderhamn brann i februari 2007. Efter branden återstår endast husgrunden. I nuläget är den inhägnad och täckt med presenningar. Det enda säkra sättet att förhindra ett ytterligare förfall och förfulning är att kommunen köper fastigheten för att få kontroll över området. Fastighetsägaren, AB Centralhotellet i Söderhamn, är försatt i konkurs och fastigheten ligger ute till försäljning.

Husgrunden i Fastigheten Ekorren 1 ligger vid Rådhustorget, inom det mest välbevarade och kulturhistoriskt intressanta området i staden. Både de enskilda byggnaderna och stadsmiljön är skyddade enligt kulturminneslagen (1988:950).

Husgrunden utgör en del av byggnadsminnet och omfattas av skyddet. Det innebär att grunden inte får rivas utan godkännande av Länsstyrelsen. Ett godkännande kan vara beroende av grundens skick och möjligheten att använda grunden om en ny byggnad i framtiden ska uppföras.

Kommunens köp avser bara den nedbrunna delen, som kommer att avstyckas från den övriga fastigheten. Det finns en fjärrvärmecentral i grundens källare som även försörjer hotell- och restaurangbyggnaden. En överenskommelse om en ny central för den kvarvarande hotell- och restaurangbyggnaden har  träffats.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att Söderhamns kommun förvärvar del av fastigheten Ekorren 1 för en köpeskilling om 50 000 kronor enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-04-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter