Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Trafikverkets arbeten på vägar i vår närhet

Trafikverket genomför vägarbeten på vägar i vår närhet. Under tiden kommer hastigheten sänkas och det kan bildas köer.

Vägprojekt

Väg 50/637, Cykelstråk Söderhamn–Florhed–Söderala

Nytt cykelstråk på sträckan Söderhamn-Söderala-Florhed för att förbättra pendlingsmöjligheterna till Söderhamn och att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

www.trafikverket.se/cykelstrak-soderhamn-florhedlänk till annan webbplats

Väg 622, Svedjavägen, Segersta

Ombyggnad av väg 622 i samband med upprustningen av järnvägen.

www.trafikverket.se/soderhamnkilaforslänk till annan webbplats

Väg 50, Glössbo-Söderhamn, trafiksäkerhetsåtgärder

Omfattande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn. Sträckan utgör ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik.

www.trafikverket.se/glossbo-soderhamnlänk till annan webbplats 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Relaterad information

Trafikverket

Granskad/Uppdaterad: 2017-12-04

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter