Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nya Ostkustbanan ökar pulsen


i Norrland, Sverige och Europa

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Varje dygn passerar 70 tåg på den 21 mil långa sträckan. Enkelspåret behöver byggas ut till dubbelspår från Gävle till Härnösand, för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna.

Gemensam kraftsamling

Projektet Nya Ostkustbanan är ett EU-finansierat projekt. Offentliga och privata aktörer i Västernorrlands och Gävleborgs län kraftsamlar för att förverkliga dubbelspåret.

Målet är att bidra till att påskynda beslutet att bygga en dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand, och att Nya Ostkustbanan ska vara klar 2025.

Projektet arbetar med aktiviteter som visar Norrland, Sverige och Europa vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendling, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och hela Sveriges tillväxt.

Mötesplatser räcker inte

Varje dygn passerar cirka 70 tåg på sträckan. Trafiken väntas dessutom öka med 50 procent, tack vare Botniabanan norrifrån. Restiderna har ökat sedan 1996. Nu riskerar restiderna att bli ännu längre.

10 nya mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall är planerade och finansierade. De innebär att banan kan ta cirkaa 10 fler tåg per dygn men det påverkar inte restiderna positivt.

Fler tåg och kortare restid

Endast ett dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand kan svara på marknadens efterfrågan av järnvägstransporter. Ett dubbelspår halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

På Nya Ostkustbanan skulle antalet tåg per dygn kunna öka från 70 till långt över 200. Ett tåg kan bära gods motsvarande 30 långtradare. Det innebär att dubbelspåret skulle kunna avlasta E4:an med flera tusen lastbilar per dygn, och göra transporterna mycket mer klimatsmarta. För resenärerna skulle den nya restiden vara 2 timmar, istället för nästan 4, mellan Stockholm och Sundsvall.

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter