Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ansvar för enskild väg

Du som bor vid enskild väg ansvarar själv för underhåll, skötsel och belysning av vägen. Det gäller enskild väg utanför detaljplanerat område.

Kommunen kan hjälpa till att bilda vägsamfälligheter, för skötsel av enskild väg. Övertagande av vägansvar från kommunen sker vid en lantmäteriförrättning som kommunen bekostar.

För enskilda vägar som har belysning kommer kommunen att erbjuda vägföreningen avtal där kommunen sköter belysningen mot ersättning.

Om boende inte kan eller vill bilda en vägförening kommer en samfällighetsförening att bildas genom lantmäteriförrättning. Då tillsätter länsstyrelsen en syssloman som sköter gemensamhetsanläggningen, där fastighetsägarna får betala kostnaden. En syssloman tillsätts också om  föreningen inte sköter vägen efter övertagandet.

Om kommunen äger fastighet(er) vid enskild väg får kommunen ett andelstal och blir behandlad som alla andra fastighetsägare.

Om enskild väg har bussar i linjetrafik får huvudmannen för linjetrafiken ett andelstal efter beräknad belastning enligt tonkilometermetoden.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Relaterad information


Mer information om att bilda vägförening:
www.lantmateriet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter