• Startsida
  • / Faxepark
  • / Nyhetsarkiv
  • / Faxepark representerade "Företagande på lika villkor" vid Tillväxtverkets nationella erfarenhetsträff

Faxepark representerade "Företagande på lika villkor" vid Tillväxtverkets nationella erfarenhetsträff

Projektet "Företagande på lika villkor" – med Söderhamns kommun som projektägare tillsammans med Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner – fanns representerat av Jan Brandberg, Faxepark, vid huvudfinansiären Tillväxtverkets erfarenhetsträff i Stockholm. Där fanns dessutom representanter från samtliga projekt inom programmen ”Främja nyanländas företagande” och ”Främja utrikes födda kvinnors företagande”.

Det finns en generell vilja att driva verksamheten efter projektavslut, men att förutsättningar för detta skiljer sig åt projekten emellan. Vårt projekt har lyfts fram som ett bra och lyckat exempel där vi kommit en bra bit på väg med att implementera projektresultat i verkligheten, där vi redan har integrerat delar av projektverksamheten i ordinarie verksamhet. Detta glädjer Tillväxtverket oerhört mycket och förhoppningen är att övriga projekt följer vårt exempel!

Går projektet framåt som förväntat?

De uppsatta målsättningarna vad gäller antal informerade, rådgivningsinsatser och utbildning ser ut att uppfyllas, men för antalet startade nya företag är det tuffare. För de som deltagit på en informationsträff, kan det gå lång tid till att en företagsidé har mognat och att man är beredd att ta nästa steg för rådgivning eller utbildning, mot ett framtida företagande. Vi betyder göra en tydligare kartläggning innan vi kopplar in en rådgivningsinsats. Men av de företag som startat är det glädjande att fördelningen är helt jämn mellan kvinnor och män.

Vilka är utmaningarna och hur har i så fall projektet hanterat dem?

Vår målgrupp inskrivna utlandsfödda och nyanlända på Arbetsförmedlingen har minskat drastiskt det senaste året, vilket är en utmaning. Förutom att språket kan vara en utmaning har det visat sig att många av våra deltagare inte bara behöver rådgivning för att utveckla sitt företagande och sin affärsidé. Många behöver också en praktisk handledning och vägledning, som att t ex kontakta en bank eller försäkringsbolag. Därför har vi behövt styra om våra resurser mot andra aktiviteter och rådgivningsinsatser.

Vilka har varit de viktigaste framgångsfaktorerna?

Det personliga mötet och den individuella rådgivningen är oerhört väsentlig och avgör på vilket sätt projektet kan hjälpa personen vidare i sitt entreprenörskap och nyföretagande. Tack vare den samlade kompetensen och erfarenheten i projektets arbetsgrupp tillsammans med samarbetspartners har projektets inriktning och aktiviteter kunnat anpassas till deltagarnas behov. Vi måste ha respekt för att entreprenörsresan tar tid.

Faxepark
Läs mer om projektet här
Och ytterligare information här

Företagande på lika villkor - logos
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2019

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Hans-Göran Karlsson
Näringslivschef
Tel: 0270-751 08
E-post: hans-goran.karlsson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Näringslivsutvecklare och Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Steven Pettersson
Projektledare
Tel: 0270-750 64
E-post:
steven.pettersson@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn