Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen (1994:1000) krävs det tillstånd för att anordna lotteri. Ansökan om lotteritillstånd i Söderhamns kommun görs hos
Kultur- och samhällsserviceförvaltningen.

Vilka kan få lotteritillstånd?

Idella föreningar som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet, bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, inte vägrar någon inträde som medlem och behöver för sin verksamhet lotteriinkomster.
Föreningen ska ha antagna stadgar och en vald styrelse.

Två typer av lotteritillstånd

 • Tillfälligt lotteritillstånd söks enligt 15 och 16 § lotterilagen och gäller för enstaka lotterier.

  Till ansökan bifogas protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare samt en kalkyl för lotteriet, stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

  Ansökningsblankett tillfälligt lotteritillståndPDF (pdf, 56.2 kB)
 • Registrering för lotterier som gäller under en treårsperiod söks enligt 17 § lotterilagen. Föreningen kan under den perioden anordna flera lotterier under förutsättningarna att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 20 basbelopp.
  Vad är basbelopp och hur mycket är det?länk till annan webbplats

  Till ansökan bifogas protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare, stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

  Ansökningsblankett lotteritillstånd treårsperiodPDF (pdf, 116.9 kB)

Ansökan om lotteritillstånd ska göras i god tid, ca 1 månad innan lotteriet startar.

Ansökan skickas till:                 
Söderhamns kommun
Kultur-och samhällsserviceförvaltningen
826 80 Söderhamn

Avgift för beviljat lotteritillstånd är 300:-

Tillsyn och kontroll

Kontrollant ska utses för lotterier som anordnas enligt 15-16 § och 17 § lotterilagen.
Kommunen utser en kontrollant om kontrollerar föreningens samtliga lotterier.

Innan något lotteri får starta ska lotteriföreståndaren och kontrollanten tillsammans gå igenom lotteriets upplägg.

Kontrollant har rätt att få arvode för varje lotteri, som kontrollen avser.
Arvodet är 3 % av lotteriets beräknade omslutning.

Kommunen betalar ut arvode till kontrollant efter att lotteriredovisning och kontrollantarvode skickats in till kommunen samt att föreningen betalat in aktuellt arvode till kommunen.

Blankett för lotteriredovisningPDF (pdf, 29 kB)
Blankett för kontrollarvodePDF (pdf, 10.3 kB)

Lotterier som inte kräver tillstånd

Liten krets

Deltagarna ingår i en klart avgränsad, sluten och väl sammanhållen grupp
med inbördes gemenskap samt är kända i förväg behövs inget lotteritillstånd, exempel årsmöten.Liten krets beräknas vara mellan 25 – 100 personer

Endast ideell förening

I samband med en tillställning mm.
I samband med bingospel.
Bedrivs inom ett område.
Högsta insats 1/6000 basbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Högsta vinstvärde 1/6 basbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vinstvärde 35-50 % av insatsernas värde.
Vinstandel anges.
Information om dragning.
Offentlig dragning före sammankomstens slut.                                                  

Vem som helst

I samband med offentlig nöjetillställning.
Offentlig tillställning tillförmån för ett allmännyttigt ändamål.
Allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
Bedrivs inom ett område.
Vinster utgörs bara av varor och tjänster.
Högsta insats 1/6000 basbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Högsta vinst 1/60 basbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Omedelbar vinstutdelning.
Vinstvärde 35-50 % av insatsernas värde.
Information om vinstandel.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Lotteriärenden Föreningar: kontakta

Anette Ekberg
0270-751 28

Övriga verksamheter som söker lotteritillstånd

Kontakta Kommunstyrelsen

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter