Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Vid Rådhustorget finns en miljö som minner om sent 1800-tal, foto Maria G Nilsson.

Vid Rådhustorget finns en miljö som minner om sent 1800-tal, foto Maria G Nilsson.

1800-talet i Söderhamn

1800-talets andra hälft innebär ett ekonomiskt uppsving för Söderhamn och skeppsbyggeriet expanderar. Men det som verkligen sätter fart på tillväxt och ekonomi är sågverksindustrin som växer snabbt.

Söderhamn blir under den här tiden ett av landets industriella centrum. Vid 1800-talets mitt uppgår stadens befolkning till 2 000 personer. 50 år senare har invånarantalet ökat till drygt 11 000 - en fantastisk utveckling för den lilla kuststaden.

Oscarsborg

Oscarsborg

Det karaktäristiska utsiktstornet Oscarsborg på Östra Berget invigs 1895, ritat av dåvarande stadsingenjören Gustaf Hultqvist. Tornet påminner om en tysk Rehnborg och ser ut som en sagobyggnad.

Tornet är 23 meter högt, du kommer ända upp på taket via den vindlande trappan. Utsikten är enastående. Härifrån ser du hela staden.

Här finns ett litet tornrum som du kan boka för fest eller möten.

Viktiga årtal i Söderhamns historia

1812 läggs gevärsfaktoriet ned och flyttas till Eskilstuna.

1831 öppnas reguljär ångbåtsförbindelse med Stockholm.

1833 Söderhamns första lasarett tillkom. Det var beläget vid Parkudden och hade åtta bäddar.

1835 drabbas Söderhamn av en ny stadsbrand som ödelägger ett 50-tal byggnader.

1847 installeras gatubelysning i Söderhamn.

1854 startar Söderhamns Sparbank sin verksamhet.

1856 inrättas elektrisk telegrafförbindelse mellan Söderhamn och Gävle.

1861 öppnas järnvägen Söderhamn-Bergvik.

1866 byggs en tvåramig ångsåg i Mariehill.

1876 ödeläggs stora delar av staden vid en våldsam brand, 200 personer förlorar sina hem.

1878 tas nuvarade rådhus i bruk efter en omfattande ombyggnad och renovering.

1895 invigs utsiktstornet Oscarsborg.

Granskad/Uppdaterad: 2018-01-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter