Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Söderhamns stadsmuseum

Ett museum över ett museum

Söderhamns museum uppfördes som borrhus åt gevärsfaktoriet i Söderhamn år 1748 efter ritningar av Christopher Polhem. Ursprungligen bestod huset av två våningar, byggt av sten och "med järnbleck betäckt".

Borrhuset var i drift som sådant fram till 1813 då gevärsfaktoriet lades ned och flyttade till Eskilstuna.

Efter varierande öden köps borrhuset år 1913 av borgmästare Sonesson för att användas till museiändamål.

Under 1914 påbörjas en omfattande renovering och omdisponering av byggnaden för att "disponeras af Föreningen södra Helsinglands fornminnesvänner som skall använda den för sitt ändamål eller annat för hembygdskänslans främjande syfte". Arbetet utförs efter ritningar av arkitekt Arvid Fuhre och ombyggnaden är klar 1915. Föremål köps in från Ovanåker för att ställas ut i det nya museet. I första hand är det allmogeföremål från Hälsingland som införskaffas av fornminnesvännerna.

I oktober 1915 flyttar hemslöjdsföreningen in på bottenvåningen i museet. Föreningen hade där sin butik, med ingång från Oxtorgsgatan (nuvarande entrén), samt vävskola.

Museidelen står klar först i februari 1916. Ingången till museet var då från gården. Söderhamns tidning beskriver utställningarna i en artikel 28 februari 1916:"

Från hallen en trappa upp som inrymmer en del gamla möbler m m kommer man i en större sal. Här finnes alla möjliga slag af tenn, koppar, järn, porslin m m ordnade dels på större bord, dels ett par prydliga montrar, hvarförutom väggarna äro beklädda med taflor, bonader m m. Rummet intill är afsedt för Helsingegarderoben. Här hänga eller ligga sockendräkter, enskilda persedlar samt en del möbler. Det tredje rummet är utan bestämt innehåll. Två trappor upp är det ett större rum hvars midt upptages af en stor monter, hvilken rymmer allt som hör till hästens utrustning. Vidare kan man se en samling gamla vapen, en mängd olika saker af manlig slöjd, en brännvinsapparat, verktyg och hantverk. En särskild afdelning, för närvarnade inrymd i en större sidoskrubb, utföres af början till en samling af äldre till sjöfart och fiske tillhörande föremål. Samlingarna äro ordnade af föreningens sekreterare d:r E Terselius samt stationsinspektör JA Bromesson."

Sommaren 1931 flyttar Hemslöjdsföreningen ut från museets lokaler och det blir större plats för föreningens samlingar. I samband med detta omarbetas alla utställningar och i början av 1932 återinvigs museet. Efter detta förändras inte utställningarna nämnvärt fram till 1997. Dagens utställningar baserar sig på Söderhamns historia, där stadens historia spelar en lika stor roll som de utställda föremålen.

Söderhamns kommun


Kultur- och fritidsavdelningen
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
kultur-och-samhallsutvecklingsnamnden
@soderhamn.se

Kontaktpersoner:

Malin Rönström
0270-750 00

Är du intresserad av en guidad visning? Ta kontakt med oss!

Besöksadress:

Söderhamns Stadsmuseum
Oxtorgsgatan 5

Granskad/Uppdaterad: 2018-01-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter