Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Rådhuset i Söderhamn

Historiska nedslag

En viktig epok i Söderhamns historia är sågverkens framväxande under 1800-talet. I dess fotspår kan du nu cykla via leden Sågverkstrampet. 1620 fick Söderhamn sina stadsprivilegier men redan under järnåldern fanns bofasta i trakten.

Söderhamn har en lång, intressant och spännande historia!


Den första fasta bebyggelsen i Söderhamn härstammar från järnåldern.
Under lång tid var platsen som senare kom att bli Söderhamns stad en betydande hamn för handel och fiske.
När Söderhamn 1620 fick sina stadsprivilegier var anledningen den betydelsefulla och snabbt växande vapensmedjan, som försåg den svenska krigshären med musköter. Produktionen vid gevärsfaktoriet var igång långt in på 1800-talet.
Stadens historia präglas av flera svåra bränder, den senaste 1876 då en tredjedel av stadens befolknng blev hemlösa.
När staden byggdes upp igen följdes en strikt utformad stadsplan med rätvinkliga gatusystem och kvadratiska tomter. Samtidigt tillkom de många grönområden och parker som fortfarande präglar stadskärnan.
Läs mer om Söderhamns historia
Cykeltur

Sågverkstrampet i industrins fotspår


1800-talets mitt var den mest expansiva perioden i Söderhamns historia. Tack vare den framväxande sågverksindustrin blev vi ett av landets industriella centrum. Historien kan du följa om du cyklar sågverkstrampet, en cykellled mellan Söderhamn och Sandarne.
Karta Sågverkstrampet

Granskad/Uppdaterad: 2014-05-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter