Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Jan Johansson stipendiet till Ann-Sofi Söderqvist

Trumpetaren och kompositören Ann-Sofi Söderqvist har tilldelats Jan Johansson stipendiet för år 2010.
Under många år har hon utvecklat en emotionell effektivitet som uttrycker sig i  orkesterns bredd och mångfald liksom i enskildheter och detaljer. Hon har berikat jazzen med nya klanger, samtidigt som hon låter de enskilda detaljerna lysa.
Både som solist och kompositör är hennes språk unikt och djupt mänskligt. Hon söker den påtagliga upplevelsen, och ger den jazzens svängkraft, samtidigt som en inre värld ofta är närvarande. I storbandet liksom i den lilla gruppen är hon just, som hon själv skrivit, en "spanare". Kanske är det i just detta allvarliga sökande som hon mest liknar pianisten Jan Johansson.

Ann-Sofi Söderqvist föddes år 1956 in i jazzens upplevelsevärld. Som musiker är hennes instrument trumpet och flygelhorn. Som kompositör och arrangör har hon arbetat med storband och med mindre grupper, liksom med körer, symfoniorkestrar och blåsorkestrar. Hon är också lärare i komposition och arrangering på Musikhögskolan i Stockholm. Söderqvist har samarbetat med Norrbotten Big Band och haft ett pågående storbandsprojekt i Composers Big Fun. Hennes samarbete med dessa storband finns dokumenterat på CD. Hon har också skrivit musik för teatern.

Jazzmusikern Jan Johansson växte upp i Söderhamn och inledde här sin musikaliska bana som pianist i Gunnar Hammarlunds orkester. Efter Jan Johanssons tragiska bortgång 1968, inrättades en minnesfond i hans namn, vars stipendium sedan dess med något undantag delas ut i Söderhamn. Sedan år 2001 sker även tillkännagivandet av stipendiat i Söderhamn.

I stipendiefondens styrelse sitter representanter från Svenska Musikerförbundet, Teaterförbundet, SAMI, Föreningen Sveriges Jazzmusiker samt Svenska gruppen av IFPI. Söderhamns Jazzklubb har en adjungerad ledamot vid det sammanträde, då beslut om stipendiet fattas.

Stipendiet har under åren gått till skilda musiker med inriktningar som på olika sätt kan knytas till Jan Johansson. Exempel: Arne Domnerus, Rune Gustafsson, Georg Riedel, Monika Zetterlund, Egil Johanssen, Tomas Jutterström, Kjell Öhman, Mats Öberg och senast Esbjörn Svensson.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2010-06-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter