Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Erik-Anders i Söderhamns kommun är en av gårdarna i världsarvet.

Erik-Anders i Söderhamns kommun är en av gårdarna i världsarvet.

Nej till vindkraft vid världsarv

Kommunstyrelsen i Söderhamn yttrar sig i vindkraftsärendet vid världsarvsgården Gästgivars i Vallsta, i Bollnäs kommun. Vindkraftsetableringen kan hota världsarvsförklaringen. I Söderhamns kommun finns världsarvsgården Erik-Anders.

- Vi känner en oro för världsarvet Hälsingegårdar, som berör flera kommuner i Hälsingland. Om en av gårdarna hotas kanske hela världsarvsförklaringen faller, menar kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam.

Kommunstyrelsen i Söderhamn menar därför att ansökan om vindkraftsetablering bör avslås.

Mer om ärendet

Miljöprövningsdelegationen (MPD) Länsstyrelsen Dalarna har översänt en remiss om ansökan om tillstånd för att uppföra Hallbråns vindkraftspark i Bollnäs kommun. Etableringen kan ha påverkan på världsarvsgården Gästgivars i Vallsta. Världsarvet Hälsingegårdar beslutades av Unescos världsarvskommitté 1 juli 2012. I Söderhamns kommun finns världsarvsgården Erik-Anders.

Bollnäs kommun har ännu inte gjort något slutligt politiskt ställningstagande, men samhällsbyggnadskontoret har beskrivit vindkraftsparkens påverkan på Världsarvet Hälsingegårdar med rekommendation av avslå ansökan. I underlaget påpekas särskilt att det är ett serieutnämnt världsarv. Om en av gårdarna hotas och något universellt värde inte längre uppfylls så att den avförs från världsarvslistan skulle även de sex andra världsarvsgårdarna kunna förlora världsarvsstatusen.

Den tänkta vindkraftsparken skulle ligga inom synfältet från Ljusnan och kan tänkas påverka landskapsbilden från världsarvsgården Gävstgivars. Enligt sökandens bedömning begränsas påverkan till vissa siktstråk.

Riksantikvarieämbetet delar inte denna bedömning utan anser att vindkraftsutbyggnaden står i konflikt med Unescos hänsynskrav och kan riskera världsarvets status. Riksantikvarieämbetet har övergripande ansvar för att bevaka Sveriges åtagande enligt Världsarvskonventionen och världsarvets juridiska skydd.

Länsstyrelsen Gävleborg har yttrat sig och kommit fram till att vindkraftsparken kan tillåtas. Söderhamns kommun går alltså på Riksantikvarieämbetets linje och menar att ansökan bör avslås.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-03-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter