Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Bandyungodm, foto Blizzart

Ja till bandyhall

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att uppföra en hall över en ny ispist på Hällåsen.

Ärendet lockade ovanligt många besökare till kvällens kommunfullmäktige och Bandypuls direktsände från rådhuset.

Ändrade förutsättningar för hall

Kommunfullmäktige gav i våras uppdrag om att projektera ett väderskydd över befintlig ispist, till kultur- och samhällsservicenämnden och kommunstyrelsen. Till projekteringen anslogs endast 100 000 kronor. Kultur- och samhällsserviceförvaltningen har därför valt att göra en kostnadsuppskattning, utifrån erfarenheter från liknande byggen på annan ort.

Den 19 augusti fick Söderhamns kommun veta att kommunen får SM med Vinterveckan 2017. För att kunna använda dagens ispist som start och målområde under SM har kultur- och samhällsserviceförvaltningen tittat på en alternativ placering av väderskydd/hall på Hällåsen.

Ett nytt läge för bandyhallen, med även den befintliga ispisten kvar, ger större möjligheter att utveckla Hällåsenområdet sportsligt, turistiskt och kommersiellt, menar kultur- och samhällsservicenämnden i sitt beslut i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

Att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att uppföra hall över ny ispist i nytt läge i enlighet med beslutsalternativ 2 i tjänsteutlåtandet.

Att kultur- och samhällsservicenämndens investeringsbudget med 60 miljoner för perioden 2016 - 2019 utökas med ytterligare 26,25 miljoner.

Att kultur- och samhällsservicenämnden inte kompenseras för de ökade drift- och kapitalkostnader som uppkommer med anledning av investeringen.

Att räntekostnader som eventuellt uppkommer med anledning av investeringen finansieras ur kultur- och samhällsservicenämndens driftbudgetram.

Att kultur- och samhällsservicenämnden ska söka finansiell samverkan med externa intressenter.

Att Söderhamns kommuns investering i bandyhallen inte får överskrida 60 miljoner kronor.


Driftkonsekvenser

Anläggning

Befintlig anläggning   

Beslutsalternativ 2

Intäkter

100 000

500 000

Driftskostnader

3 000 000

3 000 000

Kapitalkostnader

300 000

2 944 000

Summa kostnader

3 300 000

5 944 000

Nettokostnad år 1

3 200 000

5 444 000

 

Tabellen visar en jämförelse av kostnader för befintlig anläggning och för en ny anläggning, enligt det beslut som togs.

Kostnadsredovisningen avser år 1 och sjunker i takt med att anläggningen avskrivs.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter