Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Satsning på norra staden

Kommunfullmäktige har beslutat satsa 5 150 000 kronor på de norra delarna av Söderhamns stad. Kommunens medel går till en aktivitetspark, sanering av förorenad mark och fortsatt utveckling av stadsdelen.
aktivitetspark
Riksidrottsförbundet har beviljat bidrag till ett antal idrotts- och övriga föreningar i Söderhamn, för att uppmuntra till organiserad och spontan idrott och motion i en aktivitetspark. Villkoret är att minst lika mycket finansieras av annan part. Kommunen blir medfinansiär och kommer att äga anläggningen.

- Parken passar in mycket väl i stadsbilden på norr. Den blir ett otroligt lyft för de norra delarna av staden och för närområdena, säger Anders Uddén, kommunens kultur- och fritidschef.

Stora ytor har friställts i samband med rivningar, det gör platsen perfekt. En aktivitetspark av den här kalibern behöver en rätt stor yta, menar Anders Uddén. Området har också strategisk närhet till omkringliggande grönytor och kopplingar till vandringsleder.

I närområdet bor många barnfamiljer och här finns människor med ursprung från olika länder. Aktivitetsparken kan spela en viktig roll för att aktivera både unga och gamla. Den blir en plattform för möten mellan människor och kulturer.

I dag finns det inga platser för organiserad och spontan idrott norr om idrottshallen. Nästa anhalt är Borgs IP där Norrala IF har sin verksamhet.
 

Aktivitetsparken


Exempel på aktiviteter som den planerade aktivitetsparken kan erbjuda är två grusytor och en konstgräsyta för lek och spel, en dirtbike/bmx-bana, skidspår vintertid, basketkorgar, bordtennisbord, utegym och nät för volleyboll och badminton.

Tidsplanen för aktivitetsparken är satt till juni 2013 - maj 2014. Kommunen kommer att äga anläggningen och investerar även i sanering av förorenad mark i området samt drift av anläggningen. Ett nyttjanderättsavtal på 10 år upprättas för medverkande föreningar.

Medverkande föreningar och partners


Hyresgästföreningen, Faxeholmen, Söderhamns Cykelamatörer, Söderhamns Skateboardförening, Söderhamns Handikappförening, BK Fajt basket, Söderhamns Orienteringsklubb, Söderhamns Gymnastikförening, SUIF bordtennis, Sandarne SIF fotboll samt Söderhamns kommun.

F

ortsatt utveckling i norra staden


I kommunfullmäktiges beslut ingår medel till fortsatt utveckling av norra staden, utöver aktivitetsparken.

Projekt Norrskenet ska bland annat verka för ökad trivsel, trygghet och tillgänglighet. Projektet har påbörjat dialoger med boende, föreningar, organisationer, kommunen och bostadsbolaget Faxeholmen. Önskemål har redan kommit fram och efter kommunfullmäktiges beslut om pengar kan arbetet komma igång.

Bland tänkta investeringar finns en hundrastgård, odlingslotter, iordningställande av markytor för ökad skötselnivå, cykel- och gångvägar samt ett skyltningsprogram.

 - Hjärtat i projekt Norrskenet är att vi arbetar tillsammans. Det är så många som är intresserade och vill engagera sig. Norrskenet är ett mångsidigt projekt som präglas av ett underifrånperspektiv och ett brett deltagande, säger Anette Cowlin, kommunens projektledare för Norrskenet.

Investeringar i projekt Norrskenet


Projektet pågår 2012 - 2015. I kommunfullmäktiges beslut ingår 1,7 miljoner till sanering, 1,7 miljoner till utveckling av norra staden och 1,75 miljoner till aktivitetsparken. Årlig driftkostnad för ökad skötsel i området och drift av anläggningar beräknas till 219 000 kronor. Driften kommer att skötas av Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

- Jag är jätteglad att vi kan genomföra det här. Att vi dessutom gör det tillsammans med medborgarna känns extra bra, säger Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2013-03-26

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter