Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Regionalt skärgårdssamarbete

Söderhamn i regionalt skärgårdssamarbete

Söderhamn är en av nio kommuner som ingår i ett regionalt skärgårdssamarbete för att få bättre snurr på båttrafiken och den kustnära turismen från Nordanstig i norr till Östhammar i söder.

Båttrafiken är omfattande i hela Östersjön från Stockholms skärgård upp till Haparanda. Men ett osynligt hinder finns i Gävlebuken.
Båtfolk drar sig för att fortsätta norrut från Öregrund ute på det öppna och delvis livliga havet.
Det är också långt mellan besöksmålen på den delen av havet och intilliggande skärgård.
- De som inte är så segelvana brukar gå med i konvojer över Gävlebuken. När de väl kommit över den upptäcker många spännande öar, hamnar och matställen längs Jungfrukusten, säger Pär Granström som är fritidsstrateg i Gävle kommun och tidigare ledare för Kustnära mötesplatser, KMP, där skärgårdskommunerna och näringslivet i Gävleborgs län jobbade tillsammans med målet att öka attraktionskraften på land och hav.
- Det förstudieprojekt som nu sjösätts bygger på erfarenheter från KMP där ett av målen var att för närboende och besökare förbättra och säkra farleder. Tillgängligheten är också ett viktigt område att se över.
Björn Tengelin som är projektledare berättar om projektet. 

– Vi ska göra en djupgående analys och få en klar bild av vad som finns och inte finns i kusten. Därefter beskriver vilka behov det finns att samordna och utveckla skärgården för båtlivet.
Förstudien genomförs under hösten 2015. 
Söderhamns kommun har redan kommit mycket långt i sitt utvecklingsarbete. En fungerande och aktiv organisation finns inom kommunen och samarbetet med båtklubbar, hamnägare och entreprenörer är gott.
Planeringschef Ingemar Olofsson påpekar att Söderhamn blivit nominerad till Årets näst bästa båtkommun och bästa friluftskommun.
- Vi har vind i seglen och ser båtlivet och skärgården som viktiga ingredienser i kommunens varumärke. Båtliv ger goda vibrationer även för dem på land. Stenö brygga, porten mot skärgården, är ett konkret exempel där kommunen investerat för att öka tillgängligheten till både land och hav.
- Många angör vår brygga. Samtidigt är bryggan en av destinationerna för vår egen turistbåt m/s Hulda af Söderhamn som under sommarhalvåret kör ut gäster och kommuninvånare till någon av öarna Rönnskär, Enskär, Klacksörarna och Storjungfrun.

Pekar ut sjövägen till Söderhamn. Det nya regionala skärgårdssamarbetet får förhoppningsvis båtfolket att i ännu högre utsträckning upptäcka Söderhamns skärgård. På bilden ser vi Günther Karl, ordf Hälsinglands båtförbund, Ingemar Olofsson, planeringschef Söderhamns kommun och Henrik Olsson, driftschef för Skärgårdsverksamheten i Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-09-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter