Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Söderhamn - Sveriges näst bästa båtkommun!

Söderhamn knep andra platsen som Sveriges bästa båtkommun! Endast Strömstad rankas högre. På tredje plats finns Västerås.

Sweboat har under vintern och våren för fjärde gången kartlagt och jämfört förutsättningarna för båtliv i svenska kommuner. I undersökningen fick kommuner, båtklubbar och privata aktörer svara på frågor om bland annat kostnader och kötider för båtplatser, service i anslutning till hamnar och förekomst av miljöstationer och båtbottentvättar. Kommunernas förvaltningar ombads dessutom redovisa för investeringar och utvecklingsprojekt för båtlivet. I undersökningen har huvudsakligen kustkommuner och kommuner runt de större sjöarna, valt att delta, jämte båtklubbar och privata företag.

– Bland våra toppkandidater finns dels en välkänd båtkommun där båten är en självklarhet för en stor del av invånarna dels kommuner där båtlivet engagerar en klart mindre del av befolkningen. Den gemensamma nämnaren är kommunernas stora engagemang i frågorna som gör att de som verkligen vill ha egen båt, oavsett prisklass och storlek, har goda möjligheter till det, säger Mats Eriksson, Sweboat.

Flera undersökningar har tidigare visat att många fler än de som har egen båt vill tillbringa semestern på sjön. Undersökningen Årets Båtkommun, som utförs av K2analys, söker svar på frågorna hur lätt det är för invånarna i olika kommuner att ägna sig åt båtliv, vilka kostnader det medför och hur väl kommunerna sörjer för att minimera negativa effekter för miljön.

– Vi strävar efter att båtlivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt, hålla hög kvalitet och påverka miljön i minsta möjliga utsträckning. Kommuner som engagerar sig i båtlivet och har ett bra samarbete med båtklubbar och privata aktörer är de som brukar lyckas bäst, säger Mats Eriksson.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Söderhamn - båtkommun i toppklass

Sweboatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är båtbranschens riksförbund och har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar. Sweboat verkar för att skapa gynnsamma förhållanden för båtbranschen och förståelse för branschens roll i samhället.

Välkommen till Söderhamns skärgård!

Söderhamns skärgård

Granskad/Uppdaterad: 2015-03-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter