Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Storjungfrun

Storjungfrun ett kommunalt naturreservat

Efter 16 år med turer hit och dit har Storjungfrun blivit ett kommunalt naturreservat. Kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (s) är mer än nöjd:
- Jag är stolt och glad! Storjungfrun är en stor tillgång och ön stärker vårt starka varumärke som skärgårdskommun.

På måndagskvällen fattade kommunfullmäktige det historiska beslutet. När ordförande John Staffas drämde klubban i bordet stod samtliga partier enade. - Det visar tydligt den politiska viljan vi har att gemensamt utveckla och vårda de fantastiska tillgångar som finns på Storjungfrun.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, KUS, får nu uppdraget att förvalta naturreservatet. Fiske- och naturvårdshandläggare Andreas Håberg berättade på onsdagens presskonferens att Naturvårdsverket skjuter in 796 000 kronor i naturreservatet, pengar som delvis kommer att investeras i informationsinsatser.

- Storjungfrun bär på en skatt av växter, djur, hamnar som vi vill synliggöra för den breda allmänheten. Vi startar arbetet med att ta fram information och skyltar under hösten. Sommaren 2014 ska vi ha invigning av reservatet.

Miljöstrateg Margareta Örn-Liljedahl har precis som planeringschefen Ingemar Olofsson funnits med i processen sedan utredningarna om ett reservat inleddes.
- Det känns underbart att vi är i mål, och att vi nu kan påbörja åtgärder som ytterligare stärker Storjungfrun som ett spännande besöksmål.

Skärgårdsverksamheten har sedan flera år riggat en infrastruktur vid öns nord östra hamn. Fyra övernattningsstugor samt en konferensanläggning finns att tillgå och ramper finns utlagda som ett led i handikappanpassningen på en del av ön.
På Storjungfruns södra område kommer skogsvårdsåtgärder att göras. Skogsstyrelsen ger ett bidrag på en miljon kronor för det.

Storjungfrun är den största av de 500 öarna i Söderhamns kommun.  Ön ligger 12 nautiska mil sydost om Söderhamn och är en gåva från Gustav II Adolf som i samband med överlämnandet av stadsprivilegierna den 7 september 1620 också överlät Storjungfrun och de övriga öarna från staten till Söderhamns kommun.

Storjungfruns historia är lång och spännande med fornlämningar, hamnar, fyr, kapell och skeppsvrak. Om detta, och mycket mer, finns omfattande information i en kulturinventering som gjorts på ön. I dokumentet står det också att läsa om den myntskatt som upptäcktes 12 juni 1928 intill Storjungfruns strand - en myntsamling av sällan skådat slag.

Den biologiska mångfalden på ön är riksbekant - här finns många arter som man sällan ser i Hälsingland. På flera platser kan man se säregna orkidéer, rödlistade insekter och svampar och den vitblommande örten myskmadra.

Pressträff

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post
Storjungfrun

Granskad/Uppdaterad: 2014-08-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter