Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Storjungfrun ett kommunalt naturreservat

Efter 16 år med turer hit och dit har Storjungfrun blivit ett kommunalt naturreservat. Vid fullmäktigemötet i augusti skulle beslutet ha tagits. Men ärendet återremitterades för att anpassas till Naturvårdsverkets nya praxis för naturreservat. Den 29 september 2014 togs äntligen beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam är mer än nöjd:
- Jag är stolt och glad! Storjungfrun är en stor tillgång och ön stärker vårt redan starka varumärke som skärgårdskommun.

På måndagskvällen fattade kommunfullmäktige det historiska beslutet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, KUS, får nu uppdraget att förvalta naturreservatet. Miljö- och naturvårdshandläggare Andreas Håberg, som arbetet med dokumenten för reservatbildningen, berättar att Naturvårdsverket skjuter till 796 000 kronor i naturreservatet, pengar som delvis kommer att investeras i informationsinsatser.

- Storjungfrun bär på en skatt av växter, blommor och hamnar som vi vill synliggöra för den breda allmänheten. Vi startar nu arbetet med att ta fram information och skyltar.

Miljöstrateg Margareta Örn-Liljedahl har precis som planeringschefen Ingemar Olofsson funnits med i processen sedan utredningarna om ett reservat inleddes.

- Det känns underbart att vi är i mål, och att vi nu kan påbörja åtgärder som ytterligare stärker Storjungfrun som ett spännande besöksmål.

Skärgårdsverksamheten har sedan flera år riggat en infrastruktur vid öns nordöstra hamn. Fyra övernattningsstugor finns att tillgå och ramper finns utlagda som ett led i att förbättra tillgängligheten på en del av ön. På Storjungfruns södra område kommer skogsvårdsåtgärder att göras. Skogsstyrelsen ger ett bidrag på en miljon kronor för det.

Storjungfrun är den största av de 500 öarna i Söderhamns kommun.  Ön ligger drygt 20 km sydost om Söderhamn och är en gåva från Gustav II Adolf som i samband med överlämnandet av stadsprivilegierna den 7 september 1620 också överlät Storjungfrun och de övriga öarna från staten till Söderhamns kommun.

Storjungfruns historia är lång och spännande med fornlämningar, hamnar, fyr, kapell och skeppsvrak. Om detta, och mycket mer, finns omfattande information i en kulturinventering som gjorts på ön. I dokumentet står det också att läsa om den myntskatt som upptäcktes 12 juni 1928 intill Storjungfruns strand - en myntsamling av sällan skådat slag.

Den biologiska mångfalden på ön är riksbekant - här finns många arter som man sällan ser i Hälsingland. På flera platser kan man se säregna orkidéer, rödlistade insekter och svampar och den vitblommande örten myskmadra.

Möjlighet att överklaga

Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun har den 29 september 2014 fattat beslut om att bilda Storjungfruns naturreservat samt meddelat föreskrifter för reservatet.

Reservatet omfattar fastigheterna Skärgården 2:88 - 2:102, undantaget byggnader och arrendetomter på Skärgården 2:90. Omgivande vatten omfattas också av reservatsföreskrifter/marint reservat.

Det fullständiga beslutet med karta över gränsen, skötselplan och föreskrifter finns tillgängligt hos Söderhamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Oxtorgsgatan 19, Rådhuset, 826 80 Söderhamn.

Du har möjlighet att överklaga senast 5 november 2014 till ovanstående adress.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Reservatsdokument StorjungfrunPDF (pdf, 24.2 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2014-10-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter