Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Västra berget – ett berg för alla

Personal från Resurscentrum har röjt och ställt i ordning igenväxta stigar och vägar på Västra berget för att i första hand öka tillgängligheten och underlätta för rullstolsburna.
Bland annat har ett av promenadstråken handikappanpassats liksom en plats med utsikt över stadens centrum.
Nu fortsätter arbetet med utglesning av skogen på några ställen för att ytterligare förbättra utsikten från berget.

Västra berget med sin renodlade naturmiljö har under många generationer varit ett populärt och nära rekreationsområde. Hit kommer Söderhamns förskolebarn för att gå på upptäcktsfärd i naturen. Längs vägar och stigar samsas promenerande med joggare och hundägare som rastar sina hundar. Nu har också ett av promenadstråken längs berget handikappanpassats så att rullstolsburna lättare kan ta sig fram till den nybyggda utsiktsplatsen och grillplatsen.

Upprustningen av det gamla rekreationsområdet startade sommaren 2010 då kommunens miljöstrateg Margareta Örn Liljedahl, sökt och fått närmare en halv miljon från länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning, Luna-pengar. Pengarna ska i första hand, som sagts, användas för att öka tillgängligheten på berget för rullstolsburna.

- Projektet ligger helt i linje med kommunens övergripande strategier och framförallt inriktningsmålet ”Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö”, säger Margareta Örn Liljedahl.

På flera ställen finns nya bänkar och bord utställda och två stora anslagstavlor är uppsatta. För skogens fåglar har man sörjt rejält när det gäller bostadsfrågan. Fågelholkar av olika modeller sitter både högt och lågt längs stigarna.
Men ännu återstår en del att göra. Bland annat ska skogen på den norra sidan, som vetter mot Söderhamns centrala delar, glesas ut på några ställen för att förbättra utsikten. Där finns sedan gammalt fasta bänkar efter den så kallade Kärleksstigen. 

- Vi kommer att välja med omsorg vilka träd som ska sparas och vilka som ska fällas, säger landskapsarkitekten Anders Bloom, som varit delaktig i arbetet sedan starten.
Till våren kommer också ett antal skyltar att sättas upp som visar hur man exempelvis kommer till den handikappanpassade utsiktsplatsen eller till vattentornet. Ytterligare ett antal skyltar som berättar om bergets flora, fauna och historia är likaså beställda hos Resurscentrum av kommunens miljö- och naturvårdshandläggare Andreas Håberg.
Slutligen är det tänkt att två handikappanpassade parkeringar ska byggas på vardera sidan om det handikappanpassade promenadstråket.
- Någon gång på försommaren hoppas jag att allt ska vara klart och att vi då kan inviga det upprustade rekreationsområdet på Västra berget, säger projektledaren Margareta Örn Liljedahl.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-10-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter