Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2, 4 och 8 bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöken undersöker skolsköterskan bland annat längd, vikt, rygg, syn och hörsel.

För att kunna följa elevernas hälsa och utveckling överförs vanligtvis elevhälsovårdsjournalen vid byte av skola inom kommunen. Överföring till skola med annan huvudman än Söderhamns kommun görs bara efter att vårdnadshavare givit tillåtelse till detta.

Skolhälsovården erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Det innebär att ditt barn kan vaccinera sig mot mässling, påssjuka, röda hund, stelkramp, difteri och kikhosta. Flickor kan också välja att vaccinera sig mot livmoderhalscancer. Vaccinering sker först efter samtycke.

Förskoleklass

Vid hälsobesöket i förskoleklassen sker ett samtal som bland annat tar upp mat, sömn, motion, trivsel och relationer samt tidigare vaccinationer. Vid besöket kontrolleras även barnets längd, vikt, syn och hörsel. Önskvärt är att vårdnadshavare deltar tillsammans med sitt barn på hälsobesöket.

Årskurs 2

I årskurs 2 sker ett hälsobesök där skolsköterskan och eleven samtalar om hur skolarbetet går och hur eleven trivs i skolan. Vid besöket kontrolleras även elevens längd och vikt.

Eleven erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

I årskurs 4 sker ett hälsobesök där skolsköterskan och eleven samtalar om mat, sömn, motion, trivsel, relationer, pubertet och andra frågor som eleven har frågor kring. Vid besöket kontrolleras även elevens längd, vikt och rygg.

Årskurs 5

I årskurs 5 får alla flickor erbjudande om att vaccinera sig mot livmoderhalscancer. Vaccinationen består av två doser som ges inom cirka ett halvår.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Årskurs 8

I årskurs 8 sker ett hälsobesök där skolsköterskan och eleven samtalar om mat, sömn, motion, trivsel, relationer, livsstil, pubertet och annat som en tonåring går och funderar på. Vid besöket kontrolleras även elevens längd, vikt och rygg. Eleven erbjuds också påfyllnadsdos av vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter