Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Avgift

Avgift för barnomsorg betalas från och med barnets första placeringsdag och tas ut i 12 månader. Avgiften beräknas på skattepliktiga inkomster för ensamstående vårdnadshavare, gifta vårdnadshavare och på sammanboende med barn oavsett om barnet/barnen är gemensamma.

Grundavgift

Månadsavgiften utgår ifrån antal barn i familjen som har barnomsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst ska skriftligt anmälas före förändringen. Avgift betalas för innevarande månad.

Bruttoinkomsten per månad = årsinkomst/12 (delat med 12)

Kontroll av vårdnadshavarnas inkomster görs regelbundet, dels mot vårdnadshavarna själva och dels mot Skatteverket.

Avgiftsfri förskola

Från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år och till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år har det rätt till avgiftsfri plats i förskola, under skolans läsårstider, 15 timmar per vecka. Barnets vistelsetid planeras i samråd med förskolan. Lunch ingår inte i den avgiftsfria förskolan. 

För barn som har mer tid än 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 15 timmar per vecka.

3-5-åringar som har en avgiftsfri förskoleplats och som har behov av mer tid, ansöker om avgiftsbelagd plats.

Ändra inkomst

Vårdnadshavare kan ändra inkomst direkt via kommunens e-tjänst för barnomsorg genom att logga in med e-legitimation (bank-ID). 
E-tjänst

Information om vad e-legitimation är och hur du skaffar en egen finns på
http://www.e-legitimation.se/länk till annan webbplats

Avstängning från plats

Om avgiften inte betalas avstängs barnet från barnomsorgeplatsen.

Avgifter från och med 2018-01-01:

 1. Avgift förskola för barn 1-2 år och pedagogisk omsorg
Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 382 kr i månaden
Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 922 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 461 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

2. Avgift förskola för barn 3-5 år och fritidshem
Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 922 kr i månaden
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 461 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 461 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2 = näst yngsta barnet osv

OBS! Barn som är 3 år får avgift enligt  punkt 1 till och med den 31 juli och därefter är avgiften enligt punkt 2

Avgifter från och med 2019-01-01:

 1. Avgift förskola för barn 1-2 år och pedagogisk omsorg
Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 425 kr i månaden
Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 950 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

2. Avgift förskola för barn 3-5 år och fritidshem
Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 950 kr i månaden
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr i månaden
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 475 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2 = näst yngsta barnet osv

OBS! Barn som är 3 år får avgift enligt  punkt 1 till och med den 31 juli och därefter är avgiften enligt punkt 2

Granskad/Uppdaterad: 2018-12-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter