Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Inkomst

Barnomsorgsavgift betalas utifrån de skattepliktiga inkomster som barnets familj har och ändring görs via kommunens e-tjänst eller på blankett när familjens inkomst och/eller familjeförhållanden ändras.
E-tjänst för barnomsorg

Inkomstuppgift ska lämnas

 • Innan barnets placering påbörjas
 • När familjens inkomst ändras
 • När familjeförhållandena ändras
 • Efter begäran från kommunen

Avgiftsgrundande inkomst är

 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga ersättningar
 • Skattepliktiga förmåner
 • Taxerad förvärvsinkomst
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning 
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning / aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Skattepliktiga förmåner
 • Övriga i förekommande fall skattegrundande inkomster

Ändra inkomst

Vårdnadshavare kan ändra inkomst direkt via kommunens e-tjänst för barnomsorg genom att logga in med e-legitimation (bank-ID). 
E-tjänst

Information om vad e-legitimation är och hur du skaffar en egen finns på
http://www.e-legitimation.se/länk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter