Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Skogsfrönas förskola

Pedagogisk inriktning

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik utgör tillsammans med Lpfö-98, den reviderade läroplanen för förskolan grunden i den verksamhet som bedrivs på Skogsfrönas förskola.

Idén i denna pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse, och gemenskap tillfredsställs genom vistelsen i naturen året runt. Vårt mål är att förmedla kunskap genom lek, upplevelsebaserat lärande och genom olika uttrycksmedel i och med hjälp av naturen. Årstidernas växlingar bjuder på en variation av aktiviteter och uttryckssätt, I Ur och Skurs metoder syftar till att stimulera, intressera och aktivera elever och barn genom eget lärande i naturen. Metoderna ska också stärka deras självkänsla, sociala kompetens och empatiska sätt.

Verksamhetens huvudman

Sandra E Wallström

Barngrupp

På Skogsfröna går det 35 stycken barn som är uppdelade på två avdelningar, Myrstacken (17 barn) och Lyan (18). På Myrstacken går de yngre barnen och på Lyan går de äldre barnen.

Barnen är även indelade i friluftsfrämjandets olika friluftsskolor, Frö, Knopp, Knytte och Mulle.

Personalgruppen

Det finns en förskolechef, som även arbetar i barngruppen (Sandra E Wallström).

I övrigt arbetar sju stycken pedagoger (förskollärare och barnskötare), och en kock.

Camilla G Eriksson, barnskötare (myrstacken)
Britt-Inger Bodin, barnskötare (myrstacken)
Åsa Wimark (myrstacken)
Margaretha Eriksson (myrstacken)
Ingela Blom, förskollärare (Lyan)
Jessica Lydén, förskollärare (Lyan)
Karin Essell, barnskötare (Lyan)
Sandra E Wallström, förskollärare (lyan)
Anna Westlund (kock)

Organisation

Skogsfröna AB leds av en styrelse

Styrelseledamot, ordförande Camilla G Eriksson
Styrelseledamöter Sandra E Wallström
Styrelsesuppleanter Mats Wallström

Kontakt

Telefon
0270-42 51 75

Besöksadress
Idrottsvägen 3
820 26 Marmaverken

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter