Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Viktiga modellen

För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva viktiga frågeställningar krävs en lärandeprocess om hur det demokratiska samhället fungerar i stort. Kommunen vill tillsammans med ungdomarna skapa ett Söderhamn där unga trivs, utvecklas och kan skapa sig en bra framtid. Hela kommunen arbetar tillsammans utifrån demokrati-, kunskaps- och hälsoperspektivet.

  • Viktiga modellen ska ge barn och unga konkreta möjligheter att påverka sin vardag.
  • I Söderhamn ser vi på allvar barn och unga som resurser.
  • För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva för dem viktiga frågeställningar krävs en lärande- och demokratisk process och kunskap om hur det demokratiska samhället fungerar i stort.

Barn och ungas inflytande hanteras i skolans miljö. Elev- och klassråd är elevernas centrala arenor där de lyfter frågor som handlar om vardag och närmiljö. Den pedagogiska personalen fungerar som stöd så att förslag, åsikter och synpunkter lyfts i rätt sammanhang.

Frågor som inte kan hanteras inom skolan slussas via elevråd och det centrala elevrådet vidare till ett dialogmöte med berörda förtroendevalda och ansvariga tjänstemän.

Årshjul för viktiga modellen:

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter