Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Viktiga modellen

För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva viktiga frågeställningar krävs en lärandeprocess om hur det demokratiska samhället fungerar i stort. Kommunen vill tillsammans med ungdomarna skapa ett Söderhamn där unga trivs, utvecklas och kan skapa sig en bra framtid. Hela kommunen arbetar tillsammans utifrån demokrati-, kunskaps- och hälsoperspektivet.

  • Viktiga modellen ska ge barn och unga konkreta möjligheter att påverka sin vardag.
  • I Söderhamn ser vi på allvar barn och unga som resurser.
  • För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva för dem viktiga frågeställningar krävs en lärande- och demokratisk process och kunskap om hur det demokratiska samhället fungerar i stort.

Barn och ungas inflytande hanteras i skolans miljö. Elev- och klassråd är elevernas centrala arenor där de lyfter frågor som handlar om vardag och närmiljö. Den pedagogiska personalen fungerar som stöd så att förslag, åsikter och synpunkter lyfts i rätt sammanhang.

Frågor som inte kan hanteras inom skolan slussas via elevråd och det centrala elevrådet vidare till ett dialogmöte med berörda förtroendevalda och ansvariga tjänstemän.


Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-06-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter