Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Gymnasieantagning

Ansökan via webb
För att dina val ska kunna behandlas måste du förutom att fylla i dina val på webben även lämna en underskriven kvittens (papperskopia) till din studie och yrkesvägledare. Lämna kvittensen till din studievägledare. Dina val på webben görs via länken till höger på sidan.

Ansökan via ansökningsblankett
Du som inte går i grundskolan kan göra ansökan på blanketten som också finns till höger på sidan. Ansökningsblanketten ska lämnas till antagningskansliet vid den ort där du är folkbokförd. Ta kontakt med närmaste studie- och yrkesvägledare för att veta mer.

Behörighet
För att bli antagen till något av yrkesprogrammen krävs godkända betyg från årskurs 9 i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. För att bli antagen till något av de högskoleföreberedande programmen krävs godkända betyg från årskurs 9 i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen.

Undantag finns i behörighetskraven enligt Skollagens 16 kaptiel §§ 32 och 33.

Flyttning, gäller om folkbokföringsorten ändras
Om du kommer att flytta till annan kommun i samband med skolstarten meddelar du detta till antagningskansliet i din hemkommun. 

Antagning
I början av april görs en preliminär antagning. Resultatet av denna finns i mitten av april hos din studie- och yrkesvägledare, som kommer att informera dig. 

Omkring 1 juli är den slutliga antagningen klar. Varje sökande får ett slutligt antagningsbesked hemskickat. Om du inte är antagen på ditt förstahandsval ska du meddela antagningskansliet eventuella önskemål om reservplats. Det gör du på svarskortet, som finns på antagningsbeskedet. Meddela även hemkommunen om du blivit antagen i annan kommun.

Reservantagning bland behöriga sökande görs till lediga platser fram till skolstart. Reservantagningen påbörjas i början av augusti. Om du blir erbjuden plats då kommer ett nytt antagningsbesked att skickas till dig. Se till att någon tar hand om din post om du är bortrest.  Om du inte blir intagen till nationellt program kommer du att erbjudas plats på individuellt program. En personlig kallelse kommer i så fall att skickas till dig en vecka innan skolstart. 

Sekretess
Ansökningshandlingar och bilagor som inlämnas till gymnasieantagningen är alltid offentlig handling.

Urval
Om det det finns fler sökande än platser till ett program görs urval med hjälp av grundskolebetyget. Till vissa nationella program kan extra poäng tillkomma med hjälp av arbets- eller inträdesprov.

Ändra val
Efter den preliminära antagningen finns möjlighet att lägga till eller ändra val. Ta alltid först kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare. Under en s k om- och nyvalsperiod kan du göra dina ändringar på webben under omvalsperioden. Skriv ut kvittensen, som ska skrivas under av dig. Lämna sedan kvittensen till din studievägledare.

Överklagande

Du kan överklaga:

  • om du inte blir mottagen som sökande till annan kommun

Du kan inte överklaga:

  • beslut om antagning till gymnasieskolan
  • mottagande till viss inriktning i högre årskurs
  • placering på skola

Överklagandet skickas, när det gäller studier på annan ort, till den kommun som anordnar utbildningen. Kommunen kan ompröva beslutet eller vidarebefordra överklagandet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnds beslut kan inte överklagas.

Söderhamns kommun
Barn & Utbildning

826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Ttfn 0270-752 79, 752 81
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Kontaktuppgifter

Elevantagningen Dalarnalänk till annan webbplats

Studie- och yrkesvägledare

Åsa Kristiansson Hult
Stenbergaskolan
asa.kristiansson-hult@soderhamn.se
Tfn 070-190 25 98

Studie- och yrkesvägledare

Anita Boström
Norrtull- och Vågbroskolan
anita.bostrom@soderhamn.se
Tfn 072-236 42 41

Granskad/Uppdaterad: 2015-12-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post