Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Bakgrund

Söderhamns arbete med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan började 2006. Lotta Svensson, fil dr i sociologi, publicerade en avhandling om ungas situation i Söderhamn som gjorde stort intryck på lokala politiker. Stora satsningar drogs igång: projekten Drivkraft och Ungdomslyftet.

Lärande har prioriterats i kommunens visionsarbete sedan 90-talet - men det var när man arbetade fram det som skulle bli "Vision 2012" som lärande och entreprenörskap tog plats på riktigt. I den vision som är aktuell idag och heter "Vision Söderhamn" är en av huvudpunkterna: Lärande och mångfald får det att sjuda av skaparkraft och glädje.

Arbetet har lett till ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv. Inom förskola har alla pedagoger som arbetat mot att nå målet fått en längre utbildning i entreprenöriellt förhållningssätt och lärande.

Lotta Svenssons avhandling avhandling "Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter" var ett av startskotten till satsningen på kommunens ungdomar. Ett annat var de pengar som Korsnäs avsatt för skolan i Marma när fabriken i Marma lades ner. Eftersom skolan i Marma vid det tillfället stängts gick pengarna till kommunens samtliga skolor istället.

Projekt Drivkraft

Arbetet med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan bedrevs i projektet Drivkraft fram till 2011, sedan dess är det en del av ordinarie verksamhet. Det entreprenöriella förhållningssättet (entreprenöriellt, demokratiskt, normkritiskt) och lärandet är Söderhamn skolors lärandekultur.

Styrgruppen för projektet inkluderade personer från näringsliv, politik och forskning.

Namnet Drivkraft Söderhamn är varumärkesskyddat.
"Drivkraft Söderhamn är Söderhamns arbete med entreprenöriellt lärande i skolan."

Ungdomslyftet

Ungdomslyftet var ett parallellt separat projekt som samverkade med Drivkraft. Allaktivitetshuset Verkstäderna etablerades under projekttiden och där har Drömverkstan haft en central roll när det gäller samverkan med alla skolor. I Drömverkstan har en ataljé i Verkstäderna där snickarverkstad, textilverkstad, keramikverkstad och ett galleri ryms. För amatörer och proffs. För barn och vuxna.
Det som startades i Ungdomslyftet är i dag en del av ordinarie verksamhet som innebär att barn och unga möts av entreprenöriella miljöer även på sin fritid.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer för projekten har varit att de tog avstamp i samhället och utgick från kommunens övergripande vision och mål. Med politiska beslut om att det ska satsas på utbildning på alla nivåer - från förskola till vuxenutbildning - finns konkreta mål.
Projekten har varit aktiva och skapat eller deltagit på arenor för framsteg och innovationer. Via följeforskning och medverkan i EU-projekt (bl.a. europakonferens på hemmaplan) har man hela tiden varit en del av pågående utveckling.
Ett annat viktigt framgångskriterium var att redan från start dela upp vad vi skulle utveckla i tre olika områden:

  • Immanent verksamhet: ett pedagogiskt förhållningssätt och lärande   i klassrummet. Det handlar om att bevara och utveckla barns och ungdomars inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självtillit, att fostra så att de kan skapa och våga i livets alla delar. Det övergripande syftet är att utveckla kompetenser och egenskaper för personligt ledarskap, självkunskap, lärande och för förändringar/idéutveckling
  • Teknisk verksamhet: Ett lärandekoncept som exempelvis Ungt Företagande och Sommarlovsentreprenörer har erbjudeit. Det övergripande syfte är att utveckla kvalifikationer för att bli egen företagare.
  • Kooperativ verksamhet: Samverkan mellan skola - arbetsliv - omvärld, i syftet att utveckla arbetslivskunskaper/yrkeskännedom.


Utvärdering

Rapport från Skolverket - Hur går vi vidare?

Söderhamn har fått medel från Skolverket (2013) för uppdra åt Umeå universitet att ta fram en vetenskaplig utvärdering som ska ge svar på frågorna

  • Vad har vi lärt oss om entreprenöriellt förhållningssätt och
    lärande 2006- 2013?
  • Hur går Söderhamns kommun vidare för att institutionalisera entreprenöriellt förhållningssätt och lärande i skolsystemen?

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Processledare

Helena Palm
Telefon: 0270-758 52

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi jobbat - och jobbar med entreprenöriellt lärande i Söderhamn.

Relaterad information

Vision Söderhamn

Lotta Svenssonlänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2017-04-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter