Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Jämföra skolor

Kunskapens äpple

Här kan du jämföra skolors kvalitet och resultat.

Kommunbladet

I kommunbladet har Skolverket sammanfattat en bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.

Skolverkets SIRIS-databas

På webbplatsen SIRIS har Skolverket samlat information om skolors kvalitet och resultat till exempel betyg.

Skolverkets webbplats Välja skola

På webbplatsen Välja skola presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultatredovisning. Här går att söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Öppna data

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig för att sprida och bygga vidare på.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är Sveriges Kommuners och Landstings sammanställningar som ger möjlighet att jämföra kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamheter.

I Öppna jämförelser för grundskolan jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Granskad/Uppdaterad: 2018-08-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter